Ana sayfa Güzel Sözler Kur’an’da Adalet Ayetleri ve Adalet Üzerine Hadis-i Şerifler

Kur’an’da Adalet Ayetleri ve Adalet Üzerine Hadis-i Şerifler

5
Kuranda Geçen Adalet Ayetleri ve Hadisleri
Adalet Ayetleri ve Hadisleri

Adalet Ayetleri ve Hadisleri yazımızla karşınızdayız. Ana muhalefet partisi lideri Kemal KILIÇDAROĞLU’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile birlikte, ADALET kavramı ülkemizde tekrar gündeme oturdu. Biz de merak ettik ve ADALET konusunda Rabbimiz Sübhanehü ve Teâlâ ve Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar, sizler için araştırdık ve Adalet Ayetleri ve Hadisleri olarak sizler için derledik. Allah bizi adaletten ayırmasın, kul hakkı yemekten muhafaza buyursun! Amin.

Adalet Ayetleri

Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri

Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. (Nisâ: 58)

Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisâ: 135)

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir. (Mâide: 8)

Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele! (Âl-i İmrân: 21)

Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. (Nisâ: 3)

Hz Ali Adalet Sözleri yazımızı da okuyabilirsiniz.

Adalet Ayetleri Devam

Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever. (Mâide: 42)

De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz. (A’râf: 29)

Musa’nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır. (A’râf: 159)

Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur. (A’râf: 181)

Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu? (Nahl: 76)

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl: 90)

Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. (Enbiyâ: 47)

İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği Kitab’a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O’nadır. (Şûrâ: 15)

Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın, dinine ve peygamberlerine ğayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. (Hadîd: 25)

Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. (Mümtehine: 8)

Adalet Sözleri yazımızı da okuyabilirsiniz.

Benzer Sözler :   Ünlülerden Sanat Sözleri, Sanat İle İlgili Sözler, Özlü Sözler

Adalet Hadisleri

Adalet Ayetleri
Adalet Ayetleri

Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, “Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya altmış sene nafile ibadetten hayırlıdır.”

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki, “En faziletli cihad, zalim bir idarecinin yanında, ona adaleti söylemektir.”

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, “Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz kılmak üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır.”

Hz. Ali’den radıyallahü anh rivayetle, “Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.”

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki, “İlim üçtür. Bunlardan fazlası fazilettir. Muhkem ayet, kaim sünnet, adil taksim.”

Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, “Adil olanlar, kıyamet günü, Allah’ın yanında, nurdan minberler üzerine, Rahman’ın sağ cihetinde olmak üzere yerlerini alırlar. – Allah’ın her iki eli de sağdır.- Onlar, hükümlerinde, aileleri ile velayeti altında bulunanlar hakkında hep adaleti gözetenlerdir.”

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki, “Kıyamet günü, insanların Allah’a en sevgili ve mekân olarak en yakın olanı, adil imamdır. Kıyamet günü, insanların Allah’a en menfuru ve mekân olarak en uzak olanı da zalim sultandır.”

Adalet Hadisleri Devam

Hz. Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki, “Yedi kişi var ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde, kendi gölgesinde gölgeler: adil imam, Allah’a ibadet içinde yetişen genç, tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse, Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi, güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde, ‘Ben Allah’tan korkarım,’ deyip icabet etmeyen kimse, sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka veren kimse, Allah’ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimse.”

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, “Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde, Allahü Teâlâ’nın yanında, nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.”

Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, “Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp, kimseden bir şey istemeyen adamdır.”

Ebû Saîd’den radıyallahü anh rivayetle, “Muhakkak yeryüzü zulüm ve haksızlıkla doldurulacaktır. Sonra benim Ehl-i Beyt’imden bir adam çıkacak, daha önce zulüm ve haksızlıkla doldurulduğu gibi, yeryüzünü adalet ve hakkaniyetle dolduracaktır.”

Umarım yazımızı beğenmişsinizdir.

Dünya Hukuk Günü ve 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajları yazılarımıza da bakmak isteyebilirsiniz.

Sizin de eklememizi istediğiniz, bizim buraya eklemeyi ihmal ettiğimiz Adalet Ayetleri ve Hadisleri var ise, lütfen yorum kısmına yazın, biz de yazımıza ekleyelim.

Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Önceki makaleSabahattin Ali Aşk Sözleri – Güzel Aşk Sözleri
Sonraki makaleAdalet Sözleri, En Anlamlı Adalet Sözleri

5 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here