Ana sayfa Dini Sözler En Güzel Dualar – Peygamberimizin Dilinden Kaynaklarıyla

En Güzel Dualar – Peygamberimizin Dilinden Kaynaklarıyla

2
En Güzel Dualar
En Güzel Dualar

En Güzel Dualar yazımızla sizlerleyiz.

Dua, kulun Mevla’sıyla iletişimidir. Allâh-ü Teâlâ, Peygamber Efendimiz’e sallallahü aleyhi ve sellem hitaben: “Kullarım sana beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben, şüphesiz onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. (Bakara 2 / 186) buyurmuştur. Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem de: “Dua, ibadetin ta kendisidir.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 23), “Kime dua kapıları açılmış ise, ona rahmet kapıları açılmış demektir.” (Tirmizî, Deavât, 101) sözleriyle duanın önemini vurgulamıştır.

Dua, kulun Allah’tan bir şey dilemesi, O’nu yardıma çağırması ve cân-ı gönülden anması demektir.

Dua, insanın Allah’ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesi, sevgi ve tazimle O’nun lütuf ve ihsanını istemesidir. Fani ve aciz olan insanın, sonsuz kudret sahibi Yüce Mevla ile kurduğu iletişimin adıdır dua.

O halde her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten Rabbimize duayı ihmal etmeyelim ve Efendimiz’in sallallahü aleyhi ve sellem şu duasına hep birlikte Âmin diyelim: “Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 13)

İşte sizin için derlediğimiz Peygamber Efendimiz’in sallallahü aleyhi ve sellem dilinden kaynaklarıyla En Güzel Dualar…

En Güzel Dualar–O’nun (sav) Dilinden

Rabbim! Tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Timizî, Deavât, 114)

En Güzel Dualar
En Güzel Dualar

Allah’ım! Gidip ebedî yaşayacağım ahiret hayatını benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. (Müslim, Duâ, 71)

Allah’ım! Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! (Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

Kunut Duaları yazımızı da okuyabilirsiniz.

Allah’ım! Ayakta iken beni İslam ile koru, otururken beni İslam ile koru, uyurken beni İslam ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. (İbn Hibban, Ed’iye, 934)

Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsanî arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır. (İbn Hibban, Ed’iye, 960)

Allah’ım! Beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. (İbn Mâce, Edeb, 57)

DUA SÖZLERİ yazımıza da göz atmak isteyebilirsiniz.

Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım sen affedicisin, Kerîm’sin, affı seversin, beni affet. (Timizî, Deavât, 84)

Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 4)

Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevla’sısın. (Müslim, Duâ, 73)

Allah’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. (Nesâî, İftitâh, 16)

Hadis-i Şeriflerde En Güzel Dualar

Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. (Hâkim, Deavât, 1868)

En Güzel Dualar
En Güzel Dualar

Allah’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım. (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. (Müslim, Duâ, 72)

Allah’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Timizî, Deavât, 74)

Allah’ım! Bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şeylerden sana sığınıyorum. Şüphesiz sen gaybı / gizli olan şeyleri en iyi bilensin. (Hâkim, Deavât, 1872)

Allah’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. (Buhârî, Deavât, 39)

Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, Salât, 216)

Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. (Tirmizî, Deavât, 94)

Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduâsından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden sana sığınırım. (Müslim, Hac, 426)

YEMEK DUASI yazımızı da okumanızı tavsiye ederim.

Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 135)

(Allah’ım!) Zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. (Buharî, Deavât, 39)

Ey kalpleri çevirip çeviren (Allah’ım!) Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. (Tirmizî, Deavât, 89)

Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimim tümüyle düzelt, senden başka ilah yoktur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

En güzel Dualar – En Tesirli Dualar

Allah’ım! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. (Buharî, Deavât, 60)

Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 42)

Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım, sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. (Müslim, Salât, 222)

Allah’ım! Kalbimde nur, gözümde nur, kulağımda nur, sağımda nur, solumda nur, üstümde nur, altımda nur, önümde nur var eyle, benim nurumu artır. (Müslim, Müsafirîn, 181)

Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 25)

Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. (Ebû Dâvûd, Tefrîu Ebvâbi’l-Vitr, 26)

Allah’ım! Helal olan nimetleriyle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. (Hâkim, Deavât, 1973)

Benzer Sözler :   Yemek Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu, Anlamı - Sözün En Güzeli

Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et. (İbn Hanbel, II, 299)

Allah’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 64)

Allah’ım! Nimetlerinin yok olmasından, sağlığımın bozulmasından, ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. (Müslim, Rikâk, 96)

Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerlerinden koru. (Tirmizî, Deavât, 70)

Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, açığı ve gizlisi ile her türlü hayrı, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. (Hâkim, Deavât, 1911)

Allah’ım! (Haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. (Hâkim, Deavât, 1925)

En Güzel Dualar ve Dini Sözler

Allah’ım! Harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) senden başkasına muhtaç etme. (Tirmizî, Deavât, 110)

Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. (İbn Ebu Şeybe, Duâ, 29134)

Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. (Malik, Dua, 508)

Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da benim canımı al! (Buharî, Merdâ, 19)

Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de, henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım! (Müslim, Zikir, 65)

Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (İbn Hanbel, I, 403)

Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hâl üzere Allah’a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım. (Tirmizî, Deavât, 130)

Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun. (Tirmizî, Deavât, 56)

Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru. (Tirmizî, Deavât, 18)

Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizî, Deavât, 124)

Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahlarımı bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. (Buhari, Ezan, 149)

Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. (Hâkim, Deavât, 1872)

Allah’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım. (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

Allah’ım, nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi (sahibi) ve mevlası (efendisi) sensin. (Müslim, Zikir, Dua, Tevbe ve İstiğfar, 73)

Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dâhil eyle. (Hâkim, Deavât, 1868)

Peygamberimizin Dilinden En Güzel Dualar

Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. (Müslim, Zikir, 70)

Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin iznin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

Allah’ım! Bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini verir. (Tirmizî, Deavât, 73)

Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. (Müslim, Selam, 47)

Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret; beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. (Hâkim, Deavât, 1879-I)

Ey Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah’ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl! (Buharî, Cihâd, 112)

Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. (Hâkim, Temin, 977)

Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. (Hâkim, Deavât, 1902, I)

Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. (Hâkim, Deavât, 1878)

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Allah’ım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu, geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 42)

Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. (Hâkim, Deavât, 1902)

En Güzel Dini Sözler ve En Güzel Dualar

Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. (Müslim, Duâ, 71)

Allah’ım! Lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, Deavât, 94)

Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. (Müslim, Zikir ve Dua, 35)

(Allah’ım) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. (Müslim, Müsafirîn, 201)

Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sığınırım, ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım. (Buharî, Deavât, 37)

Umarız En Güzel Dualar yazımızda aradıklarınızı bulmuş, Rabbimize en güzel surette iltica etmişsinizdir. Bizlere de dualarınızda yer vermeyi unutmayın.

Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest ve  Youtube hesaplarımızdan takip ederek bize destek olunuz.

En Güzel Dualar ile ilgili paylaşmamızı istediğiniz duaları yorumlar kısmına ekleyin, paylaşalım.

Önceki makaleMuhammed İkbal Sözleri, Muhammed İkbal’in Bilge Sözleri
Sonraki makaleFriedrich Nietzsche Sözleri – Güzel Sözler, Anlamlı Sözler

2 YORUMLAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here