Ana sayfa Dini Günler Berat Gecesi Önemi Nedir? Berat Gecesinin Faziletleri Nelerdir?

Berat Gecesi Önemi Nedir? Berat Gecesinin Faziletleri Nelerdir?

0
Berat Gecesi Önemi Nedir
Berat Gecesi Önemi Nedir

Berat Gecesi Önemi Nedir? yazımızda bu gecenin önemi üzerine âyet-i kerîmeler, hadis-i şerifler ve önemli bilgiler bulunmaktadır. Dualarda buluşmak dileğiyle…

Berat Gecesi Önemi Nedir?

Berat Gecesi Önemi Nedir? Bu sene ne zaman İdrak edilecek?

Berat Gecesi, Hicrî Şa’ban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece olup bu sene 2020 yılında 7 Nisan 2020’yi 8 Nisan 2020’ye bağlayan gece idrak edilecektir.

Bu gecenin isimleri şunlardır:

Leyletü’l Mübareke: Bereketli gece anlamındadır.

Leyletü’l Kısmeti ve’t Takdîr: Kısmet ve kader gecesi. Bu gecede çok önemli işler hükme bağlandığından, rızıklar dağıtıldığından ve eceller belirlendiğinden dolayı bu isimle tesmiye edilmiştir.

Leyletü’t Tekfîr: Günahları örten gece anlamına gelen bu isim bu gecede bir senenin günahlarına keffaret bulunduğundandır.

Leyletü’l İcâbe: İcâbet gecesi. Bu gecede dualar kendisinde kabul edildiğinden kendisine bu isim münasip düşmüştür.

Leyletü’l Hayat: Hayat gecesi. “Şa’bân’ın yarı gecesi ölüm meleği Rabbü’l Âlemîn’den gelen kader ile ilgili nüshaları almakla meşgul olduğundan akşamla yatsı arası kimse ölmez.” hadîs-i şerîfi münasebetiyle bu isim verilmiştir.

Leyletü’l Îdi’l Melâike: Meleklerin bayram gecesi. Meleklerin iki bayramı Kadir ve Beraat geceleridir. Melekler uyumadıklarından onların bayramları gecedir.

Leyletü’ş Şefâ’a: Şefaat gecesi. Rasûlüllah’ın sallallahü aleyhi ve sellem şefaatiyle tüm ümmet cehennemden âzâd olmuştur.

Leyletü’l Berâe ve Leyletü’s Sakk: Kurtuluş ve vesika gecesi. Allâhü Teâlâ tevbe edip amel-i sâlih işleyen kullarına bu gecede cehennemden berat (kurtuluş fermanı) yazar.

Leyletü’l Câize: Hediye gecesi demek olan bu isim, be gecede dua ve ibâdette bulunanlara verilecek hediye ve ikramiyelere işaret etmektedir.

Leyletü’r Rüchân: Tercih gecesi. Kadir gecesi dışındaki tüm gecelere tercih edildiğinden, onda amel eden kullar diğerlerine tercih edildiğinden, onda yapılan amellerin sevabı üstün olduğundan, mağfiret ve âzâd çok yapıldığından, Kur’ân-ı Kerîm kendisinde nâzil olduğundan, Allâhü Teâlâ’nın tecellisi diğer gecelerden farklı olarak güneş batar batmaz başladığından ve melekler o gece çok dolaştığındandır.

Leyletü’t Ta’zîm: Büyük tutma ve değer verme gecesi. Allâhü Teâlâ’nın bu geceyi diğer gecelere karşı büyük saymasından ve bu gecede ibadet edenleri diğer kullarına üstün tutmasındandır.

Leyletü’l Kadr: Kadir gecesi. Allâhü Teâlâ katında ve melekler nezdinde şerefli oluşuna delalet eder.

Leyletü’l Ğufrân ve’l Itki Mine’n Nîrân: Mağfiret ve ateşlerden âzâd gecesi. 

Leyletü’l Arz: Arz gecesi. Bu gecede ameller Allâhü Teâlâ’ya arz edildiğinden bu isimle müsemmâ kılınmıştır. O yüzden bu günü oruçlu geçirmek önemlidir.

Leyletü’n Nesh: Nesh gecesi. İki manaya gelir. İzâle (giderme) ve tağyîr (değiştirme) anlamlarına göre bu gece bazıları hakkındaki saadet ve şekâvet, âfiyet ve musîbet, hayat ve ölüm gibi kararlar değiştirilir. Nakletme manasına göre ise bu gece Levh-i Mahfûz’daki hükümlerin karar ve kaderlerin nakledilip kopyalanarak görevli meleklere tevdî edilmesine işaret etmektedir.

Leyletü’l Lahzı ve’n Nazar: Tecellî ve bakış gecesi. Allâhü Teâlâ’nın bu gece Ka’be-i Muazzama’ya yaptığı nazar ve tecellîden dolayı verilmiştir. 

Leyletü’z Ziyne: Ziynet gecesi. Bu isim kendisine o gece cennetler süslendiği için verilmiştir. 

Bu kadar isimlerden anlaşıldığı üzere bu gecenin bitmez tükenmez fazîlet ve meziyetleri mevcuttur. Allâhü Teâlâ cümlemizi nâil eylesin Âmîn!

Allâhü Teâlâ bazı geceleri katında mübarek kılmıştır. Bu geceler içinde Berat Gecesi,  Kadir Gecesi’nden sonra en büyük gecedir ve meleklerin bayramıdır. Meleklerin iki bayramı vardır. Bu bayramlar Kadir Gecesi ve Berat Gecesi bayramlarıdır. Meleklerin bu gecelerde büyük toplantıları olur. Bu gece mü’minler için “Ya Rabbî, Beraat Gecesi dua eden ve zikredenleri affetmeni dileriz.” şeklinde dua ederler. Melekler günahsız olduğu için duaları Allah katında makbuldür. O halde bu gece bolca ibadet ve dua ile meşgul olmak lazımdır.

Berat Gecesi Önemi Nedir?

Allâhü Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyorlar ki:

“Hâ. Mîm. Apaçık olan Kitap’a andolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.” (Duhân – 44 / 1-6)

Bu gece, Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmesine mazhar olmuş gecelerdendir. Kur’ân-ı Kerîm’in Peygamber Efendimiz’in sallallahü aleyhi ve sellem mübarek kalbine indirilmeye başladığı gece olarak bildirilmektedir.

Bu gece Allâhü Teâlâ Hazretleri’nin Cemâli’nin nurlarının Arş’tan Ferş’e kadar ulaştığı bir gecedir.

Benzer Sözler :   Kandiller Ne Zaman? 2021 Diyanet Dini Günler Takvimi
Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, “Allâhü Teâlâ Hazretleri, Berat Gecesi oldu mu, birinci kat semâya iner (şanına yakışan şekilde rahmeti iner).” buyurmuşlardır.

Bu mübarek gecede iki türlü beraat vardır. Birincisi dostlara cehennemden beraat verilecektir. İkincisi düşmanlara Allah’ın rahmetinden beraat verilecek, Cennet’inden uzaklık nağmesi yazılacaktır.

Rasül-i Kibriya Efendimiz aleyhissalatü vesselam, “Allâhü Teâlâ Berat Gecesi’nde bütün Müslümanları affedecektir. Ancak müşrikleri, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebinin dışında olan Müslümanları, akraba ile ilişkiyi kesenleri, zina eden kadın ile zina etmeye devam eden adamı, heykeltıraşları, dedikodu yapanları, bir insanı öldüreni, fal bakan ve baktıranları, büyü yapan ve yaptıranları, içki içmeyi devam edenleri, ana babasına karşı gelenleri, faize devam edenleri Berat Gecesi affetmeyecektir.” buyurmuşlardır.

Öyleyse bu günahlardan birsi bizde varsa derhal tevbe etmemiz ve kelime-i şehadet getirmemiz, üzerimizde kul hakkı varsa helallik dilememiz gerekmektedir. Bu gece affolunmayan bedbaht kullardan olmamak gerekir.

Şu yazıda ilginizi çekebilir. Berat Gecesi Mesajları 2020

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem, “Senede beş gece vardır bunları ibadetle geçirene Cennet vacib olur. Bunlar; Terviye Gecesi, Arafe Gecesi, Kurban Bayramı Gecesi, Ramazan Bayramı Gecesi, Berat Gecesi’dir.” Buyurmuşlardır.

Bir başka hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, “Bayram geceleri ile Berat Gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmeyecek.” buyurmuşlardır. (Berat Gecesi Nedir?)

Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, “Şa’ban’ın yarı gecesi (Berat Gecesi) geldiğinde, gecesini sabaha kadar teheccüd kılın, gündüzünü oruç tutun.” buyurmuşlardır.

“Bu gecenin güneşi battığında Allâhü Teâlâ birinci kat semâya iner ve ‘Ey benim kullarım!  Af isteyen yok mu beraat edeyim? Rızık isteyen yok mu rızık vereyim? Düştüğü dertten kurtulmak isteyen yok mu afiyet vereyim? …yok mu? … yok mu? İmsak vaktine kadar bu nidalar böylece devam eder.”

Bu mübarek gecede yine müjdelerdendir ki, Allâhü Teâlâ, Rasülüllah Efendimiz’e sallallahü aleyhi ve sellem ümmetinin tamamını ihsan etmiştir. Allâhü Teâlâ Hazretleri kul hakkı olanları da razı edeceğini bildirmişlerdir.

Hz. Aişe radıyallahü anha, “Rasülüllah’ı aleyhissalatü vesselam Şa’ban-ı Şerîf’in 15. gecesi secdeye kapanmış gördüm. Ayağa kalktı, oturdu, sabaha kadar böylece namaza devam etti. Ağlamaktan bütün üstü başı ıslandı. Secdede o kadar uzun durmuştu ki, acaba Allah Peygamberinin ruhunu mu aldı diye bakıyorum, ayağını kıpırdatınca vefat etmediğini anlıyorum. Secdede şu duayı ezberledim: Rabbim, Sen’in gazabından affına sığınırım, Sen’in kızmandan rızana sığınırım, Sen’den sana sığınırım. Ben Sen’i övmekle bitiremem, Sen kendini övdüğün gibisin!” “Ey Aişe! Bana Cibril bu duaları öğretti. Bunları secdede okumamı emretti.” buyurdular.

Rasülüllah aleyhisselam o kadar ibadet etmişti ki, mübarek ayakları şişmişti. Hz, Aişe radıyallahü anha, “Anam babam Sana feda olsun Ya Rasülellah! Rabbim Sen’i affetmedi mi?” dedi. “Ey Aişe! Ben Rabbime hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı?” buyurdular.

Arkadaşa Berat Kandili Mesajları yazımıza da bakabilirsiniz.

Berat Gecesi Önemi Nedir?

Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem,

– “Ey Aişe! Bu gece nedir bilir misin?”

– “Bilmiyorum, ya Rasülellah!”

– “Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılıyor, bu sene bütün ölecek mevtalar bu gece yazılıyor, bir sene boyunca kim ne yiyecek rızkları bu gece iniyor, geçen sene ne yapmışlar bütün amelleri bu gece Allah’a kaldırılıyor. Bu ne büyük gecedir bilir misin? Bu gece Allâhü Teâlâ Cehennemden Kelb Kabilesinin koyunlarının tüylerinin adedi kadar azatlıları var.”

– “Ya Rasülellah! Sen bu kadar ibadet ediyorsun. Sen amelinle Cennete girebilecek misin?”

– “Ey Aişe! Ben de amelimle Cennete giremeyeceğim. Ancak Allah beni de rahmetiyle Cennete sokacak.”

Resimli Berat Kandili Mesajları bu bağlantıda…

Allâhü Teâlâ rahmetiyle bizi Cennet’ine kabul ettiği kullarından eylesin. Amin

Berat Gecesi Önemi Nedir? yazımızda gördüğünüz eksiklikleri  yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Hemen yayınlayalım. Daha çok kişiye erişin. Gecemiz mübarek olsun. Selam ve dua ile.

Bize destek olmak için Berat Gecesi Önemi Nedir? yazımızı sosyal medyada paylaşmayı ve bizi FacebookTwitter, YouTube, Pinterest ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.

Önceki makaleTarih Sözleri, Tarih İle İlgili Sözler, Tarih İle İlgili Söylenmiş Sözler
Sonraki makaleBerat Gecesi Ne Yapmalı? Nasıl Dua Etmeli? Berat Gecesi Duası

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here