Ana sayfa Bebek İsimleri İlk Yüzdeki Erkek Bebek İsimleri Ve Anlamları

İlk Yüzdeki Erkek Bebek İsimleri Ve Anlamları

0
Erkek Bebek İsimleri
Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Erkek Bebek İsimleri yazımızla karşınızdayız. Yazımızda 2016 yılında en popüler Erkek Bebek İsimleri ve anlamları konusuna değindik. Ana-babanın çocuğuna karşı en önemli görevlerinden bir, ona güzel ve anlamlı isim vermektir. Kendisine güzel ve anlamlı bir isim verilmeyen çocuk, ahirette anne-babasından davacı olacaktır.

Bu konu ile ilgili sevgili peygamberimizin hadisleri mevcuttur. Çocuğun babası üzerinde haklarından biri de, onu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim koymaktır. (Muhtarul Ehadis, Hadis No: 529)

Sizler kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzelleştiriniz. (Ebi Davut, Kitabul Ebed, Hadis No: 4948)

Peygamber Efendimiz güzel isim verme konusunda kesin bir emir vermiştir. Kuran-ı Kerim‘deki Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın (Hucurat Suresi 11. Ayet) emri de isimlerin güzel olmasına bir işarettir.

Şimdi 2016 yılında erkek çocuklara en çok verilen ilk 100, Erkek Bebek İsimleri ve anlamına beraber bakalım. Yazımızda isimlerin hangi kökten geldiği, Kuran’da geçip geçmediği, anlamları ve o isimdeki önemli şahsiyetler ile ilgili bilgiler verildi. Çocuğunuza isim koymadan önce Erkek Bebek İsimleri ve anlamlarına dikkatlice bakın.

Lütfen çocuklarımıza isim koymadan önce hadis ve fıkıh alimlerinin görüşleri ışığında çocuğumuza hangi isimleri koymalıyız yazımızı okuyun.

2016 Yılında En Popüler Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

2016 Yılında En Popüler Erkek Bebek İsimleri Ve Anlamları;

Yusuf (Ar.)1Eklenecek, İlave edilecek anlamına geldiği gibi, hüzün anlamına geldiği de söylenir. Hz. Yakub’un oğlu olan peygamberin adıdır. Kur’an-ı Kerim’de 27 yerde adı geçmektedir. Güzelliği dillere destandır.
Eymen (Ar.)2Sağ taraftaki, en hayırlı, talihli, kutlu anlamlarına gelir. Sahabenin kullandığı isimlerdendir.
Ömer (Ar.)3Dirilik, canlılık, yaşama, ömür sürme anlamına gelir. Cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan ve İslam’ın ikinci halifesi muhterem zatın adıdır. Adaleti, zamanımızda bile dillere destandır.
Mustafa (Ar.)4Seçilmiş, beğenilmiş, temizlenmiş, saf hale getirilmiş, güzide anlamlarına gelir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in güzel isimlerinden biridir. Kur’an-ı Kerim’de Sad Suresi, ayet:47 (sayfa 457)’de geçmektedir. Aynı kökten gelen “ıstıfa” kelimesi ise 11 yerde geçmektedir.
Miraç (Ar.)5Çıkarılacak, yükselecek yer, göğe yükselme anlamlarına gelir. Hz. Muhammed’in göğe çıkarak Allah’la görüşmesi olayıdır. Hazreti Peygamberin göğe yükseldiği gece (recep ayının 27. Gecesi) anlamlarında kullanılır.
Berat (Ar.)6Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için verilen belge, patent, kurtulmuş, beraat etmiş, beraata mensup demektir.
Ahmet (Ar.)7Çok methedilmiş, övülmüş, beğenilmiş, minnettarlıkla anılmaya layık anlamına gelir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in isimlerinden biridir. Kur’an-ı Kerim’de İsa (a.s.)’ın dilinden Peygamberimizin adı olarak Saf Suresi, ayet:6 (sayfa 553)’de geçmektedir. 
Hamza (Ar.)8Arslan, heybetli, azametli anlamına gelir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.)’in amcalarından birinin adıdır. Uhud Savaş’ında şehit edilmiş olan seçkin sahabelerden biridir.
Mehmet (Ar.)9Asıl şekli Mehmed’dir. Muhammet isminin Türkçe ’de meşhur olmuş şeklidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verilen Muhammed ismi konusunda gösterilen hassasiyetten dolayı bu değişiklik adet olmuştur. Anlamı Muhammed ile aynıdır.
Yunus (Ar.)  Emre (Tür.)10Yunus; bir takımyıldızının adıdır. Uzun müddet Hud (yunus) balığının karnında kaldığı rivayet edilen peygamberin adıdır. Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde adı geçmektedir. Emre; âşık, düşkün, müptela anlamlarında kullanılır. Ağabey anlamlarındadır.

11 ile 20 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

Emir (Ar.)11Bir kavmin reisi, başı, kumandanı, lideri anlamındadır. Büyük ve soylu bir aileden gelen kişi anlamında da kullanılır. 
Muhammed Ali12Muhammed ve Ali kelimelerinden oluşur.
Muhammed    (Ar.)13Çok çok övülmüş, defalarca methedilmiş anlamına gelir. Bu isim ilk defa Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 4 yerinde Peygamberimizin ismi geçmektedir.
Ali (Ar.)14Üstün, yüce, yüksek, şerif ve aziz, şan ve şeref sahibi, meşhur anlamlarına gelir. Bu kelime Esma-ül Hüsna’dandır. Kuranda 11 yerde geçmektedir. Bunlardan sekizi Allah’ın sıfatı olarak geçer. Peygamberimizin amcasının oğlu ve aynı zamanda damadı olan dördüncü halifenin adıdır.
Çınar (Far.)15Parça yapraklı uzun ömürlü ağaç anlamındadır. Dayanak, destek, güç alınan kişi anlamına da gelir.
Kerem (Ar.)16Asillik, soyluluk, cömertlik, el açıklığı, lütuf, bağış, büyüklük, izzet, iyi işler ve güzel ahlak sahibi anlamlarına gelir.
Yiğit (Tür.)17Genç, delikanlı, cesur, kahraman, mert kişidir. Gözü pek, fikirlerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse anlamında da kullanılır.
Ayaz (Tür.)18“Ayas” da denilen bu kelime; açık, bulutsuz, aydınlık gece ve bu gecenin kuru soğuğu demektir.
Ertuğrul (Tür.)19Temiz yürekli, doğru insan demektir. Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin babasının ismidir.
Ömer Asaf (Ar.)20Ömer kelimesinin anlamı ile Asaf; Vezir, ileri görüşlülük, üstünlük anlamlarına gelir.

21 ile 30 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

İbrahim (Ar.)21Aslen İbranice olan bu kelime; hakların babası anlamına gelir. Başka bir görüşe göre “Ebun Rahimun” kelimelerinden oluşmuştur ki, “merhametli baba” anlamına gelmektedir. Bu isim oğlu İsmail’i Allah yolunda kurban etmekle imtihan olmuş, Kuran’da 69 yerde adı geçen büyük peygamberlerden biridir.
Umut (Tür.)22Umulan şey, ümit, ferahlık duygusu anlamlarına gelir.
Ömer Faruk (Ar.)23Hak ile batılı birbirinden ayıran, haklıyı haksızı ayırmada çok mahir olan, adaletli, kesip bitirici, bir işi sonucuna ulaştırıcı anlamlarına gelir. Hz. Ömer (r.a.)’ın lakabıdır.
Poyraz (Yunanca)24Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar, kuzey anlamlarındadır.
Enes (Ar.)25Candan samimi, sevimli, ev halkı, insan anlamlarına gelen bu kelime, hicretten itibaren 10 sene peygamberimizin hizmetinde bulunan, bir çok hadis rivayet etmiş sahabenin adıdır. (Enes b. Malik)
Hüseyin (Ar.)26Küçük güzel, küçük sevgili anlamına gelir. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’nin torunu, Hz. Ali (r.a.)’nın oğlunun adıdır.
Muhammed Emin (Ar.)27Muhammed kelime manası ile Emin; Korku ve endişesi olmayan, rahatta olan, kendisine inanılan, itimat edilen, güvenilir kimse anlamına gelir. Kuran’da 14 yerde geçmektedir. Sevgili Peygamberimize gençlik yıllarında çevresi tarafından takılan lakaptır.
Furkan (Ar.)28Aramice ’den Arapça ’ya geçmiş olan bu kelime; tefrik, vahiy, selamet, temyiz, delil, zafer, iyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey anlamına gelir. Daha çok Kur’an hakkında kullanılan bu kelime Kuran’da 7 yerde geçmektedir.
Hasan (Ar.)29Güzellik, iyilik, hoşluk anlamına gelir. Kuran’da 19 yerde geçer.  Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali’nin oğlunun adıdır.
Mert (Far.)30Adam, insan, erkek, özü sözü doğru, kabadayı, yiğit, cesur, sözünde duran, sözünün eri anlamlarına gelir.

31 ile 40 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

Rüzgar (Far.)31Yel, esinti, hava akımı; zaman devir; dünya; talih anlamlarına gelir.
Emirhan (Ar.+Tür.)32Emir;  Bir kavmin reisi, başı, kumandanı, lideri anlamındadır. Han; Eski Türklerde hakana bağlı ya da kendi başına devlet başkanı, hükümdar, hakan demektir. Osmanlı padişahlarının sonlarına takılan unvandır.
Deniz (Tür)33Yeryüzünün dörtte üçünü kaplayan, engin, tuzlu su parçaları, derya anlamlarına gelir. Mecazen gönlü zengin, kanaatkar, varlıklı, her şeyi bol olan demektir.  
Aras (Tür.)34Kalın yün at kılı anlamında, kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal, Doğu Anadolu’da bir ırmak adıdır.
Abdullah (Ar.)35“Allah” ismi Esma-ül Hüsna’nın birincisidir. Mana itibariyle öteki isimlerin hepsinin anlamını toplamaktadır. Bundan dolayı, Esma-ül Hüsna içinde “Allah” ismi, İSMİ AZAM’dır. Kuran’da ilk ve en çok geçen isimdir.  Allah’ın kulu demek olan “ Abdullah” Peygamberimizin “en şerefli isim” saydığı, fazilet bakımından en üstün isimdir.
Alperen (Tür.)36Müslüman Türk geleneğinde mücahit dervişlere verilen unvandır. Alp; Kahraman, cesur, yiğit, bahadır, babayiğit, pehlivan gibi anlamlarda kullanılır. İslamiyet’ten önce Türkler arasında gerek özel isim, gerek bir şeref unvanı olarak yayılmış olan “alp”, İslamiyet’ten sonra kullanılmaya devam edilmiştir. Eren; Yetişen, vasıl olan, iyi yetişmiş kişi, cesur yiğit adam, ermiş kişi anlamlarında kullanılır.
İsmail (Ar.)37Allah’ın kelamını işten anlamındadır. Hz. İbrahim(a.s.)’ın Allah’a kurban olarak adadığı oğlunun adıdır. Kuran’da 12 yerde adı geçmektedir.
Toprak (Tür.)38Karaları meydana getiren nesne, ülke, memleket, işlenmiş arazi anlamlarında kullanılır.
Burak (Ar.)39Yıldırım anlamına gelen “berk” kelimesinden türetilmiştir. Hızlı giden, yıldırım gibi hareket eden anlamına gelir. Miraç’ta Peygamberimiz bindiği bineğin adıdır.
Yasin (Ar.)40Anlamı tam olarak bilinmemekle birlikte; seyyid, insan gibi manalara geldiği rivayet edilir. Peygamber efendimizin isimlerinden biridir. Kuran’da bu isimle anılan surenin başındaki harflerdir.

41 ile 50 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

Muhammed Emir (Ar.)41Muhammed kelime manası ile Emir;  Bir kavmin reisi, başı, kumandanı, lideri anlamındadır. Büyük ve soylu bir aileden gelen kişi anlamında da kullanılır.
Arda (Tür.)42Toplumda dikkat çeken, sonra gelen, nişan almak maksadı ile dikilen değnek, hükümdar ve komutan asası, Trakya’da bir nehir adı gibi anlamları vardır.
Metehan (Tür.+Far.)43Mete; Bey nesli, bey soyu anlamlarındadır. Büyük Hun imparatorunun adıdır. Oğuz Han’ın diğer adıdır. Han;  Eski Türklerde hakana bağlı ya da kendi başına devlet başkanı, hükümdar, hakan demektir. Osmanlı padişahlarının sonlarına takılan unvandır.
Bünyamin (Ar.)44Sağın oğlu, sağ ehli demektir. Hz. Yakub (a.s.)’ın oğullarından birinin adıdır.
Yusuf Eymen (Ar.)45Yusuf ve Eymen kelimelerinin anlamını taşır.
Eren (Tür.)46Yetişen, vasıl olan, iyi yetişmiş kişi, cesur yiğit adam, ermiş kişi anlamlarında kullanılır.
Yakup (Ar.)47Erkek keklik, ardından gelen, yerini alan, halef olan anlamlarında kullanılır.  İbranicede Saffetullah, yani “Allah-ü Teâlâ’nın saf ve temiz kıldığı kul” manasına gelmektedir. Diğer adı İsrail olup “Allah’ın kulu” manasına gelmektedir.
Mehmet Ali (Ar.)48Mehmet ve Ali kelimelerinin anlamlarını taşır.
Talha (Ar.)49Bir zambak ağacının adıdır. Cennetle müjdelenen on büyük sahabeden birinin adıdır.
Emre (Tür.)50Emre, âşık, düşkün, müptela anlamlarında kullanılır. Ağabey anlamlarındadır.

51 ile 69 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

Bilal (Ar.)51Su, ıslaklık, su ve süt gibi boğazı ıslatan şeyler anlamındadır. Peygamberimizin müezzini olan sahabedir.
Alparslan (Tür.)52Korkusuz, yiğit, kahraman, güçlü anlamına gelir.
Yavuz Selim (Tür. +Ar.)53Yavuz; Şiddetli, yaman, fevkalade, pek sert anlamlarındadır. Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve halifeliği Osmanlılara getiren kişidir. Selim kelime anlamındadır.
Baran (Far.)54Yağmur, yağış anlamına gelir.
Ömer Halis (Ar.)55Ömer kelime anlamı ile Halis; Hilesiz, katkısız, saf, açık, temiz, arı, her amelini Allah rızası için işleyen anlamlarında kullanılır. Kuran’da Allah’ın ve Peygamberimizin sıfatı olarak 15 yerde geçmektedir.
Yağız (Tür.)56Kızılla kara arası renk, esmer, yiğit, bakımlı hayvan anlamlarında kullanılır.
Selim (Ar.)57Selim;  Sağlam, Kusursuz, felaketten kurtulmuş, doğru, halis, refah ve selamet üzere bulunan anlamlarına gelir. Kuran’da Şuara Suresi ve Saffet Suresinde adı geçmektedir.
Ramazan (Ar.)58Çok ısıtmak, çok sıcak olmak, yanmak, yakmak anlamlarına gelir. Kuran’da adı geçen tek aydır. Bakara Suresi 185. Ayette geçmektedir.
Ege (Tür.)59Yaşça büyük olan kişi, büyük, ulu, sorumlu olan anlamlarında kullanılır. Anadolu’nun” batısındaki deniz ve bölgenin adıdır.
Kuzey  (Tür.)60Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.
Murat (Ar.)61Amaç, istek, arzu, maksat, gaye, emel, ümit ederek beklenen, arzu edilen şey anlamına gelir.
Osman (Ar.)62Toy kuşu yuvası, ejderha yavrusu, yılan yavrusu anlamına gelir. İslama ilk giren 5. Kişi ve cennetle müjdelenen sahabelerden, İslam’ın 3. Halifesinin adıdır. Peygamber efendimizin iki kızı ile evlenme şerefine erdiği için kendisine “Zinnureyn (iki nur sahibi)” lakabı verilmiştir.
Efe (Tür.)63Batı Anadolu yöresinde kendisine mahsus kıyafeti olan yiğit, kahraman, zeybek kişilere denir.
Kaan (Tür.)64İmparator, kağan, hakan demektir. “Kağan” şeklinin Çengizlilerde aldığı şeklidir. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isimdir.
Muhammed Mustafa (Ar.)65Muhammed ve Mustafa kelime anlamlarını taşır. 
Ensar (Ar.)66Yardımcılar, koruyucular anlamına gelir. Müslümanlar Medine’ye göç ettikleri zaman Mekkeli muhacirlere yardım eden Medineli yerli halka verilen isimdir. Kuran’da birçok yerde geçmektedir.
Halil İbrahim (Ar.)67Halil; Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş anlamına gelir. İbrahim kelimesinin anlamını taşır.
Muhammed Eymen (Ar.)68Muhammed ve Eymen kelimelerinin manalarını taşır.
Mehmet Emin (Ar.)69Mehmet ve Emin kelime anlamlarını taşır.

70 ile 85 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

Egemen (Tür.)70Hakim, hüküm süren anlamında kullanılır.
Muhammed Yusuf (Ar.)71Muhammed ve Yusuf kelimelerinden oluşur.
Barış (Tür.)72Savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma, sulh, düşmanlığı bırakma anlamındadır.
Mehmet Akif (Ar.)73Mehmet kelime anlamı ile Akif; Bir şeye sebat eden, devamlı ibadetle meşgul olan, dünya dertlerinden uzaklaşıp Allah’a yönelen anlamlarına gelir. Kuran’da Hac Suresi 22. Ayet, Taha Suresi 97. Ayette geçmektedir.
Doruk (Tür.)74Tepe, en üst nokta anlamındadır.
Muhammed Enes (Ar.)75Muhammed ve Enes kelimelerinin anlamlarını ihtiva eder.
Salih (Ar.)76Dinin emrettiği hükümlere uygun hareket eden, dindar, faziletli, takva sahibi, hakkı olan anlamlarına gelir. Semud kavmine gönderilen peygamberdir. Kuran’da birçok yerde geçmektedir.
Erdem (Tür.)77Fazilet, hüner, insanı insan yapan manevi değerlerin türü, iyilik, doğruluk gibi ahlak mükemmeliyeti demektir.
Fatih (Ar.)78Fetheden, ele geçiren, ülke alan, açan, kapıları selamet üzere açan anlamlarına gelir. Cenabı Hakkın bir sıfatıdır. Kuran-ı Kerim’de hüküm veren anlamındadır. Araf Suresi 89. Ayette geçmektedir.
Halil (Ar.)79Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş anlamına gelir.
Batuhan (Tür.)80Sağlam hükümdar, kuvvetli padişah demektir.
Abdulkadir (Ar.)81Her şeye gücü yeten, istediğini istediği zaman yapmaya gücü olan, güç ve kudret sahibi Cenabı Hakkın kulu anlamına gelir. Esma-ül Hüsna’dan olan “Kadir” kelimesi, Kuran’da Allah Teâlâ’nın adı olarak çok yerde geçmektedir. Gavsul Azam Kadiri Tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani’nin de adıdır.
Musa (Ar.)82Sudan gelme anlamına gelen bir isim, kendisine ilahi kitaplardan Tevrat indirilen, Kuran’da 136 yerde adı geçen büyük peygamberlerden biridir.
Kadir (Ar.)83Tükenmez güç ve kudret sahibi demektir. Cenabı Allah’ın isimlerinden biridir.
Mehmet Emir (Ar.)84Mehmet ve Emir kelime manalarına gelir.
Süleyman (Ar.)85İbranice “saloman” kelimesinden gelmektedir. Bu isim o dilde “barış” anlamına gelmektedir. Davud (a.s.)’ın oğlu olan, Beni İsrail’in peygamberlerinden birinin adıdır. 40 sene hem peygamber, hem de padişahlık yapmıştır. Kuran’da 17 yerde adı geçmektedir.

86 ile 100 Arasındaki Erkek Bebek İsimleri

Yunus (Ar.)86Yunus bir takımyıldızının adıdır. Uzun müddet Hud (yunus) balığının karnında kaldığı rivayet edilen peygamberin adıdır. Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde adı geçmektedir.
Adem (Ar.)87Esmer, buğday renkli esmer, insan, kişi anlamlarına gelir. Künyesi “Ebul-Beşer(insanlığın babası)”, lakabı “Safiyyullah (Allah’ın seçtiği)” olan, Kuran-ı Kerim’de ilk insan ve ilk peygamberin adı olarak 25 yerde geçer.
Mahir (Ar.)88Maharetli, hünerli, becerikli, elinden iş gelen, sanatkâr anlamlarına gelir.
Harun (Ar.)89Huysuz at, ilerleyecek yerde gerileyen hayvan, mecazen inatçı insan anlamına gelir. Kuran’da 20 yerde adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. Musa (a.s.)’ın büyük kardeşi ve yardımcısıdır.
Mahmut (Ar.)90Övülmüş, methedilmiş, sena edilmiş demektir. Sevgili peygamberimizin isimlerinden biridir. Kuran-ı Kerim’de peygamberimizin makamı olarak İsra Suresi 79. Ayette geçmektedir.
Muhammet Ali (Ar.)91Muhammed ve Ali kelime manalarını taşır.
Yusuf Ali92Yusuf ve Ali kelimelerinden oluşur.
Ebubekir (Ar.)93Bekir, “deve yavrusunun babası” anlamına gelir. Deve yavrularını çok sevdiğinden bu lakabı aldığı düşünülmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in en sadık dostu ve İslam’ın ilk halifesinin adıdır.
İbrahim Halil (Ar.)94İbrahim ve Halil kelimelerinin anlamlarını taşır.
Mete (Tür.)95Mete; Bey nesli, bey soyu anlamlarındadır. Büyük Hun imparatorunun adıdır. Oğuz Han’ın diğer adıdır.
Can (Far.)96Hem erkek, hem kız ismi olarak kullanılabilmektedir. Can, hayat, insan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan madde dışı varlık, aziz, sevgili ve silah anlamlarına gelir.
Ali Eymen (Ar.)97Ali ve Eymen kelimelerine bakabilirsiniz.
Bedirhan (Ar.+Tür.)98Padişahın en iyisi, hükümdarın en güzel ve sevimlisi anlamına gelir. Güzel, ileri görüşlü, nurlu lider anlamlarına da gelir.
Muhammet (Ar.)99Muhammed;  Çok çok övülmüş, defalarca methedilmiş anlamına gelir. Bu isim ilk defa Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in 4 yerinde Peygamberimizin ismi geçmektedir.
Oğuzhan (Tür.)100Oğuzların başı, oğuzların lideri, oğuzların hükümdarı demektir.
Benzer Sözler :   2016 Yılında İlk Yüzdeki Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Not: Erkek Bebek İsimleri ve anlamları ile ilgili yanlışlarımız varsa bize yazabilirsiniz.

Bizi FacebookTwitterInstagramGoogle+Pinterest ve Youtube hesaplarımızdan takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Önceki makale19 Mayıs Atatürk Sözleri, 19 Mayıs Sözleri
Sonraki makaleHadisler Ve Ayetler Işığında Bebek İsimleri Kuranda

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here