Ana sayfa Bebek İsimleri Hadisler Ve Ayetler Işığında Bebek İsimleri Kuranda

Hadisler Ve Ayetler Işığında Bebek İsimleri Kuranda

2
Bebek İsimleri Kuranda
Bebek İsimleri Kuranda

İlla ki çocuklarımıza verilecek Bebek İsimleri Kuranda geçmek zorunda mı? Tabi ki değil. Fakat anne ve babanın en önemli görevlerinden biri de çocuğuna güzel ve anlamlı bir isim koymaktır. Bu konuda her Müslümanın dikkat etmesi gerekir.

Hadisler Ve Ayetler Işığında Bebek İsimleri Kuranda

Sizler kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzelleştiriniz.” (Ebi Davut, Kitabu’l Ebed, Hadis No: 4948) Peygamber efendimiz güzel isim verme konusunda kesin bir emir vermiştir.

Kuran-ı Kerim‘deki ” Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın” (Hucurat Suresi 11. Ayet) emri de isimlerin güzel olmasına bir işarettir.

İsimleri güzel ve çirkin diye ayırmak çok doğru değildir. Çünkü bazı isimlerin durumu zaman, şartlar ve anlayışa göre değişebilmektedir. Biz burada sadece hadisler ve fıkıh kitaplarındaki açıklamaları ele alarak örnekler vermeye çalışacağız. Son olarak konulması yasak olan isimleri ele alacağız.

Bu yazıda ilginizi çekebilir. 2016 yılında ERKEK BEBEKLERE verilen İLK 100 isim ve anlamı bu linkte mevcut. 

Güzel İsimler Hangileridir?

Böylece güzel ve çirkin isimler konusunda İslamın görüşünü açıklamış olacağız. Takdir tabi ki sizlerindir.

1) İsimlerin En Faziletlisi ve En Güzeli ABDULLAH İsmidir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), birçok hadislerinde bu ismin en faziletli isim olduğunu ifade etmişlerdir.  “Allah katında isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman’dır.” ( Ebi Davud. Kitab-ul Edeb, Had. No:4949 )

“Allah” lafzı Cenab-ı Allah’ın en anlamlı ismidir. Allah’a ait bütün isimlerin anlamını ifade etmektedir. “Allah’ın kulu” anlamındaki ABDULLAH ismi de en güzel ve en faziletli isim sayılmıştır.

( Said bin Müseyyeb, Allah katında en sevimli isimlerin peygamber isimleri olduğunu söylemiş ise de, genel kanaat Abdullah isminin faziletli olduğunda birleşmişlerdir. (Tuhfetül Mevdud, İbni Kayyum El Cevziyye, Sh.80, Beyrut 1983)

2) Fazilet Bakımından İkinci Sırayı ABDURRAHMAN ismi almaktadır

Yukarıdaki hadis-i şeriften de anlaşıldığı gibi; bu isim de bizzat Peygamberimiz tarafından faziletli olduğu bildirilen bir isimdir. ABDULLAH ve ABDURRAHMAN isimlerinin faziletli oluşunun sebebi; Cahiliye Devrinde Abdüşşems (güneşin kulu), Abdi Menaf (Menafın kulu) gibi Allah’tan başkasına kulluk izafe edilen isimlere zıt olarak Allah’ın kulluğunun kabul görmesindendir.

3) Fazilet Sırasını Anlam Bakımından ABDULLAH VE ABDURRAHMAN İsimlerine benzeyen, Yani Allah’a Kulluğu ifade Eden İsimler Alır

Bunlara şu isimleri örnek verebiliriz:

AbdulbakiAbdulbariAbdulbasir
AbdulcebbarAbdulcelilAbdulhakim
AbdulhalimAbdulhamidAbdulkadir
AbdulkerimAbdulvahidAbdulvehhab
AbdurrahimAbdurraufAbdulfettah
AbdulgaffarAbdussamedAbdulmelik
AbdulganiAbdulmecidAbdurreşid
AbdulhadiAbdullatifAbdurrezzak

4) İsimlerin Fazilet Sırasını MUHAMMED İsmi Almaktadır.

Bu isim ilk defa Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’e takılmıştır. Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’inde Peygamberimizin adı olarak 4 yerde bu ismi zikretmiştir.

Muhammed” ismi konusunda rivayet edilen hadislerden bazıları şöyledir: “Bir kimsenin üç erkek evladı olur da birisine olsun Muhammed ismi takmazsa, cahillik etmiş olur.” ( Muhtarul Ehadis, Had. No:1256-Binbir Hadisi Şerif, Der. Mehmed Esad Efendi, Sh.156

Herhangi birinin evinde bir Muhammed, iki Muhammed, üç Muhammed bulunursa bir zararı olmaz.”( MuhtaruL Ehadis. Had. No:1048)

Abdullah b. Abbas (R.A.)’den: “Kıyamet günü olduğu zaman, ‘adı Muhammed olanlar ayağa kaksın’ diye nida edilecek. Muhammed (S.A.V.)’e hürmeten bu adı taşıdıkları için onlar cennete gireceklerdir.

Diğer bir hadisi şerifte: “Benim adımla adlanınız, fakat künyemle künyelenmeyiniz.” ( İbni Mace, Kitabul Edeb, Had. No:3735 )

MUHAMMED İsmi Koyanlar Dikkat!…

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)’in Muhammed ismini teşvik eden bu hadislerin yanında, dikkat edilmesi hususunda da hadisler mevcuttur.

Çocuklarınıza Muhammed ismini koyuyor, sonra onlara lanet ediyorsunuz.” Buyrularak bu ismin hakkını vermeyecek olanlara koymamaları tavsiye edilmiş bulunmaktadır. Hazreti Ömer (R.A.) da Kufelilere mektup yazarak çocuklarına Peygamber ismini koymamalarını tembih etmiştir.

Yine Hazreti Ömer (R.A.), Medinelilerden bir cemaate çocuklarına koydukları “Muhammed” ismini değiştirmelerini emretmiştir. Kendisine Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in izin verdiği söylenince, değiştirme isteğinden vazgeçmiştir.

Ecdadımız Muhammed isminin üzerindeki hassasiyeti düşünerek, gereken saygıda kusur edilir düşüncesiyle “MEHMED” şeklinde kullanmıştır. Vatan, din ve namus bekçiliğini yapan askerlere de “MEHMETÇİK” deme nezaketini göstermiştir. Burada bazı alimlerimizin Muhammed ismini Mehmed şeklinde değiştirmeye karşı çıktıklarını da hatırlatmış olalım.

 5) Muhammed İsminden Sonra En Faziletli isim AHMED İsmidir.

 Çünkü “Ahmed” ismi Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimiz için seçtiği ve zikrettiği güzel ve pek kıymetli isimlerden biridir.

6) Peygamber İsimleri

Bu konuda hadislerinden biri şöyledir:

Ebu Vehb El-Cuşemi (r.a.)’dan “Peygamberlerin isimlerini (çocuklarınıza) isim olarak koyunuz. Allah’a isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahman isimleridir. En doğru isim Haris ve Hemmam’dır. En çirkin isim de Harp ve Mürre isimleridir. (Ebu Davud, Kitabul Edeb, Hadis No: 4950)

Said bin Müseyyeb, peygamber isimlerinin Allah katında en faziletli isimler olduğunu söylemiştir.

Peygamber isimlerini Hoş Görmeyenler Var Peygamber isimlerinin verilmesini mekruh sayanlar da vardır ki, bunlar azınlıktadır. Fadl bin Dekkin Ebi Celde’den, o da Ebi-I Aliye’den rivayetinde “Peygamber isimlerini verme hususunda günaha giriyorsunuz. Çocuklarınıza peygamber isimlerini veriyorsunuz ve sonra da onlara lanet okuyorsunuz” buyurmuştur.

Benzer Sözler :   2016 Yılında İlk Yüzdeki Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Ashab’tan Talha (r.a.)’ın 10 tane çocuğu vardı. Bunların hepsine peygamber isimi vermişti. Zübeyr (r.a.)’ın da 10 tane çocuğu vardı. Bunların hepsi şehit isimleriydi.

Bir gün Talha (R.A.), Zübeyr (R.A.)’a sordu: “Bak ben çocuklarımın hepsini peygamberlerin isimleri ile isimlendirdim. Sen neden çocuklarının hepsine şehitlerin isimlerini verdin?” Zübeyr (R.A.), “Ben çocuklarımın peygamber olmalarını değil, şehit olmalarını arzu ediyor ve bekliyorum da ondan” cevabını vermiştir. (Tuhfetül Mevdud, İbni Kayyum El Cevziyye Sh.89)

Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamber isimleri şunlardır (Çocuklarınıza verebileceğiniz Bebek İsimleri Kuranda):

AdemEyyubYunus
İdrisMusaZülkifl
NuhHarunZekeriyya
HudDavudYahya
SalihSüleymanİsa
İbrahimİlyasÜzeyr
LutElyesaLokman
İsmailŞuaybZülkarneyn
İshakYusufYakub

7)Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in isimleri Olarak Bildirilen ve Anlamı Şahsına Özel Olmayan Bütün isimler

Bu isimlere şunları örnek verebiliriz:

AkıbMüctebaSirac
BeşirZahirMustafa
MuhtarHadiŞehid
NurEminYasin
MuttakiRaufMüheymin
KerimNimetullahMukaddes
ŞahidMasdukMüddessir
MünirMuslihRahim
TahaNezirSadık

8) Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Allah’ın Müslümanlar İçin Seçtiği ve Zikrettiği İsimler de Faziletli İsimlerden Sayılmıştır.

Hatta bugün Anadolu’da yaygın olduğu söylenen bir geleneğe göre, doğan çocuğun babası olan şahıs, Çocuğun doğum yılını, ayını, gününü, hatta saatini ve dakikasını Kur’an-ı Kerim’in iç kapağına yazarmış. Bundan sonra Kur’an’dan gelişigüzel bir sayfa açarak ilk ayette bir isim varsa onu, yoksa izleyen ayetlerdeki ilk ismi seçerek, onu da doğum tarihinin yanına kaydederek çocuğuna isim bulurmuş. (Türk İsimleri Sözlüğü,  Genç Osman, Sayfa 12)

Bazı bölgelerde de “isim kitabi olmalıdır. Kur’an’da geçmeyen bir isim vermek doğru değildir” gibi inançlar yaygındır.

Bu inanışların doğru yönü olduğu muhakkaktır ama bazı yanlışlıklara da sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Kur’an-ı Kerim’den rastgele bir isim almak veya rastgele bir kelimeyi isim olarak seçmek uygun olmayabilir. Kur’an’dan isim seçen kişi, o ismin anlamını, konulmasının uygunluğunu bilmeli ve öylece seçmelidir.

Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlere, yukarıda geçen isimlerin dışında şu isimleri örnek verebiliriz. Burada sayacağımız isimler dışında başka bir isim yoktur şeklinde anlaşılmamalıdır. Biz sadece birkaç örnek vermeye çalışıyoruz. Elbette ki daha birçok ismin konulması uygun olabilir.

Erkek Bebek  İsimleri Kuranda

AbidMüminŞakir
AhsenMünibTaib
AkifMüslimZakir
EflahRakibZeki
HafızRıdvanRaşid
HalilSabirRecai
HalimSacidRefik
HâmidSalihReşid
KiramSaimHikmet
MahmudSeyyidİmran
MuhsinSıddıkKazım
MücahidSultan

Kız Bebek İsimleri Kuranda

MeryemSabireTaibe
MümineSadıkaZehre
MüslimeSaimeZekiyye
NaimeSıddıka

9) Peygamberimizin Tasvip Ettiği isimler Tercih Sıramız Olmalıdır

Bu isimler de sahabe isimleridir. Zira sahabe-i kiram ‘ın isimleri Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in ya koyduğu, ya koydurduğu, ya da konulmasına karşı çıkmayarak onayladığı isimlerdir.

Sahabe isimlerinden bazıları şunlardır:

Erkek İsimleri

AbbasBeraEbubekir
AzizBilalEbuzer
AliCabirEnes
AmirCaferEsved
AmmarCerrahHabib
AmrCübeyrSüheyl
AsımCündübTalha
HalisMesudTarık
HamzaMuaviyeUbeyd
HasanMuazUbeyde
HassanMugireUbeydullah
HaşimMusabUtbe
HatibNuaymÜmeyr
HattabNumanVakkas
HaydarOsmanValid
HilalÖmerZiyad
HişamRecaiZübeyr
HuzeyfeSabitSinan
HüseyinSadSuheyb
İkrimeSafvanSalim
İyasSaid

Kadın İsimleri

AfraHabibeNesibe
AmineHaticeRebab
AtikaHafsaRukkiye
BerireHaleSafiyye
BerreHalideSehle
BetülHalimeSevde
CemileHamneSümeyye
CümaneHansaŞeffa
CüveyriyeHavleŞeyma
DürdaneHindÜmame
EmeLübabeÜmeyme
ErvaLübeyneÜmmügülsüm
EsmaMariyeZehra
FahteMeymuneZeyneb
FatımaMüleyke

10) Müslümanların kullandıkları isimler olmalı

Erkek İsimleri

AdilEdibGazanfer
AdnanEfdalGıyaseddin
AlaaddinEmanullahHabil
ArifEnisHafızeddin
AsafEnverHafs
AtaullahFevziNasuh
AtıfFeyzullahNazif
AvniGalibNecati
AzerHamdiNecmeddin
BahaeddinHamdullahNezih
BahtiyarHaydarNizameddin
BattalHayreddinNureddin
BayezidHayrullahNuri
BedreddinHüsameddinNurullah
BehlülİhsanRıfkı
BektaşİsmetRüstem
BesimİzzetSadeddin
BurhaneddinHalukSafiyyulah
BülendKamilSalahaddin
BünyaminKemalSedad
CelaleddinKenanSelim
CemLütfullahSemih
CemaleddinMahirSeyfeddin
CevadMahmudSeyfullah
CevdetMansurSeyyid
CüneydMazharSırac
EdhemMelikşahSiyami
EşrefMemduhSuad
FadılMesudŞamil
FahreddinMetinŞemseddin
FahriMuhyiddinTaceddin
FaikMuradTahir
FarukMuzafferTalat
FatihMümtazTayyib
FazılNaciUlvi
FazlıNadirVahdeddin
FehmiNasrullahZeynelabidin

Kadın İsimleri

AdileHamideMüzeyyen
AliyeHanifeNaciye
EmreHasibeNazife
AzizeHavvaNebahat
BehiceHayriyeNesibe
BehiyeHilalNuriye
BelkısKadriyeRabia
BetülKerimeSacide
BeyzaLatifeSaliha
CahideMakbuleSare
ElifMelihaŞerife
EmineMuazzezTuba
EniseMübeccelZahide
FahriyeMüberraZakire
FerideMünevverZehra
FirdevsMünireZübeyde
HacerMüşerref

Züleyha

Not: Bebek İsimleri Kuranda geçmek sorusuna cevap verdiğimizi düşünüyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bebek İsimleri Kuranda yazımızı lütfen anne- baba adayları ile paylaşın.

Önceki makaleİlk Yüzdeki Erkek Bebek İsimleri Ve Anlamları
Sonraki makale2016 Yılında İlk Yüzdeki Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

2 YORUMLAR

    • Abdulhamid’in anlamlı Allah’a şükr edenin kulu. Herkes tarafından övülen ve hamde tek layık olan Allah’ın kulu.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here