Ana sayfa Anlamlı Sözler Kısa Anlamlı Sözler, Etkileyici ve Aşırı Anlamlı Kısa Sözler

Kısa Anlamlı Sözler, Etkileyici ve Aşırı Anlamlı Kısa Sözler

0
Kısa Anlamlı Sözler
Kısa Anlamlı Sözler

Kısa Anlamlı Sözler arıyorsanız bu yazı tam size göre. Bu yazımızda etkileyici kısa anlamlı sözler için filozofların, düşünürlerin ve pek çok ünlü kişinin fikirlerini derleyerek bir araya getirdik.

Aşırı Anlamlı Kısa Sözler

Güçsüzler daima adalet ve eşitlik ister, hâlbuki bunlar güçlülerin umurunda bile değildir. (Aristoteles)

Edeb bir tac imiş nûr-i Hüdâ’dan, Giy o tâcı emin ol her beladan. (Anonim)

Aşırı Anlamlı Kısa Sözler
Aşırı Anlamlı Kısa Sözler Oscar Wilde

Kendini olduğundan az göstermek, tevazu değil, budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. (Montaigne)

Zamanın unutturamayacağı anı, ölümün silemeyeceği acı yoktur. (Cervantes)

Dünyada iki facia vardır: Biri, insanın arzu ettiğini elde edememesi, öteki de etmesidir. (Oscar Wilde)

Ayrılık, sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de kini de azaltır. (La Fontaine)

Düşmanın tatlı sözlerine bakma; balın içinde zehir de bulunabilir. (Sâdi)

Bir şey bildiğin zaman onu göstermeye çalış. Bir şey bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir. (Konfüçyüs)

Dört şey vardır ki azının azını hor görmemek gerekir: yangın, hastalık, düşman ve borç. (Beydebâ)

Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektedir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören hakiki âlimler çıkar. (Atatürk)

Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup son paramı kral gibi harcamayı tercih ederim. (İngersoll)

En güzel çiçek en tez solandır. (Andre Gide)

Deniz, dalgalarıyla deniz; hükümdar, yardımcılarıyla hükümdar olur. (Beydeba)

Dünya böyledir işte, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar. (Giovanni Verga)

Nadânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz, Divânelerin hemdemi divâne gerektir. (Ziya Paşa)

Yüzme bilsen de, denizle meşgul olma; çünkü selamet sahildedir. (Hariri)

Üç derdim var, birbirinden seçilmez, Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. (Karacaoğlan)

Sözün doğrusu, dilin süsüdür. (Hariri)

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. (Cenap Şahabettin)

Üç gerçek dost vardır: Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek ve hazır para. (Benjamin Franklin)

Ahmakla eş dost olma; kendi yaptığını sana güzel gösterir, seni de kendine benzetmek ister. (Hz. Ali)

 Çok Anlamlı Kısa Sözler

Çok Anlamlı Kısa Sözler
Çok Anlamlı Kısa Sözler, George Sand

 Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler. (Oscar Wilde)

Dünya, incelikten yoksun hilekârlar, alçak yalancılar tarafından kaba bir biçimde oynanan kötü bir komedidir. (Stendhal)

İnsanın düşmanlarını sevindirecek şekilde yaşamasındansa, onuruyla ölmesi daha iyidir. (Firdevsî)

Yıkılıp düşene gülme sakın sen! Yiğit düşüp kalkmayınca belli olmaz. (Karacaoğlan)

Okurken aradığımız yeni düşünceler değildir, kendi düşüncelerimizin basılı sayfada doğrulandığını görmektir. (Casare Pavese)

Erdemi olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. (Aristoteles)

Kendilerinden çok bahsedildiği halde, erdem ve para kadar seyrek görülen iki şey yoktur. (A. C. Colton)

Felaketin iyi bir tarafı varsa, o da, bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir. (Balzac)

Fırsat, nazlı, cilveli bir kadın gibidir. Bir defa kapıyı kapalı bulursa, bir daha gelmez. (Grillparzer)

Gençlik bir ömür boyu değildir. Bir zihin halidir. Kimse sadece şu kadar yıl yaşamış olmakla ihtiyarlamaz; insan ancak amaçlarından dönmekle ihtiyarlar. (Douglas Mac Arthur)

Gençlikteki gözyaşlarında acı yoktur, ihtiyarlıktaki acılarda gözyaşı. (Joseph Roux)

Kadınların, çocukların, hizmetçilerin, zayıfların, yoksulların, cahillerin günahları, aslında, kocaların, babaların, efendilerin, güçlülerin, zenginlerin, aydınların günahıdır. (Victor Hugo)

Güzellik yaz yemişleri gibidir. Çabuk çürür, çok dayanmaz. (Bacon)

Hafıza, hepimizin beraberinde taşıdığı hatıra defteridir. (Oscar Wilde)

Halk, şımarık, nankör ve zalim bir efendidir. (George Sand)

Bilmedik zevk-i visâlin, çekmeyince firkatin, Olmayınca hasta, kadrin bilmez âdem sıhhatin. (Fitnat Hanım)

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini örnek göstererek anlatınız. (Hz. Ali)

Hayat denen komedi ne kadar tatlı geçerse geçsin, son perde daima kanlı biter. (Pascal)

Gerçek hayat çok kere parlaklığını o derece kaybediyor ki, bunu zaman zaman hayalin cilasıyla tazelemek gerekiyor. (Goethe)

Gel gel berû ki savmü salâtın kazâsı var, Sensiz geçen zaman-ı hayâtın kazâsı yok. (Nesimî)

Etkileyici Kısa Anlamlı Sözler

Etkileyici Kısa Anlamlı Sözler
Etkileyici Kısa Anlamlı Sözler, Napoleon

Kuş, insafsız ellerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. (A. Mikszath)

İnsanoğlu kocar da onda iki huy: hırs ve tûl-i emel gencelir. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

Yalnız akıl tarafından yönetilen kimse özgürdür. (Spinoza)

İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur. (Dostoyevski)

Ayaklanma deviremediği hükümetleri sağlamlaştırır. Hükümet bir ayaklanmadan sonra, friksiyondan sonraki bir insan gibi kendini daha rahat hisseder. (Victor Hugo)

Elem, keder, sıkıntı, ihtiyarlığın yarısıdır. (Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem)

İnsan, gençlik hatalarını, ihtiyarlığına kadar sürüp götürmemeli, çünkü ihtiyarlığın da kendi kusurları vardır.

İman sahibi insanların inandıkları Allah’a karşı vazifelerinden biri de, mensup oldukları dinin akide ve erkânını başkalarına öğretmek, okutmak ve yaymak ve telkin etmek ve bu sayede onları cehaletin pençesinden kurtarıp kazanmaktır.  (Ali Fuat Başgil)

İnsanlara çok defa en yüksek baha, en zavallı durumda oldukları zaman biçilir. (John Webster)

İnsanlar rakamlara benzer; durumlarına göre değer kazanırlar. (Napoleon)

Büyük insanların gayeleri, diğerlerinin arzuları vardır. (Washington Irwing)

İnsanlar dünyada çabuk yükselenlere hayran olurlar; halbuki hiçbir şey toz, saman veya tüyler kadar çabuk yükselmez. (Hare)

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi yapmalıdır. (Vauvenargues)

İstisnasız herkese itimat etmek, hiç kimseye itimat etmemek kadar hatadır. Bir kadınla mücadele, şapkanızla olduğu gibi olmalıdır; kapınız ve kaçınız! (John Barrymore)

İnsanlar bize kendilerine yaptığımız iyiliklerden dolayı değil, kendilerinin bize yaptıkları iyiliklerden dolayı bağlanırlar. (Eugene Labiche)

Eğer iyiliğin bir nedeni varsa, artık o iyilik değildir; eğer sonuçları, yani ödülü varsa, yine iyilik demek değil demektir. Bundan ötürü iyilik, sebep ve sonuç zincirinin dışındadır. (Tolstoy)

Gökten ne yağdı, kim ânı yer etmedi kabul. (Necati)

En budala kadının bile sırlarını gizleyebilecek kadar aklı vardır. (Ferenc Herczeg)

Güzel kadınlar tatlı bir iltifatı öyle kolay kolay unutmazlar. (Heinrich Heine)

Manalı Kısa Güzel  Sözler

Kadın, kocasının delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır. (Bacon)

Fil zinciriyle, at geniyle, kadın da gönül rızasıyla tutulur. (Şûdraka)

Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne de diken. Koklamasını bilirsen gül olur, tutmasını bilmezsen diken. (Refik H. Karay)

Obayı yüz erkek kurar, yuvayı kadın yapar. (Çin Atasözü) Ayrıca buradan diğer atasözlerine ulaşabilirsiniz.

Her kadın, ağlayıncaya kadar haksızdır; ağlar ağlamaz ise hak kazanır. (Haliburton)

Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle bahtı, İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. (Yunus Emre)

Yaptığın hatadan habersiz sanma, Kara karıncayı gece gören var. (Noksanî)

Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu. (Atatürk)

Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara, düzlüklerden daha çok vurur. (Bacon)

Her yangını söndürmek mümkündür; ateş su ile, zehir panzehir ile, hüzün sabır ile, aşk ayrılık ile söner. Fakat kin ateşi sönmez. (Beydeba)

Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır; bazılarını olduğu gibi yutar. Bazılarını geveler ve hazmeder. (Bacon)

Sanat ne kadar uzun Tanrım, hayat ne kadar kısa… (Goethe)

Oğlum var diye sevinme, el kızı koynuna girmeyince, Mülküm var diye gülme, yoksulluk görmeyince, Hatunum var diye güvenme, sana itaat etmeyince, Komşum var diye övünme, başına bir hal gelmeyince. (La Edri)

Çok bilenler konuşmaz. Çok konuşanlar bilmez. (Lao-Tzu)

Saygı olan yerde korku olur ama korku olan terde her zaman saygı olmaz. (Eflatun)

Benzer Sözler :   Kısa Sözler (Kendi Kısa Ama Güzel Anlamlı Müthiş Sözler 2020)

Biraz sirkeye ve biraz da yeşil ota razı olanı, insanlar köle edemez. (Müs’ir b. Kidam)

Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar. (Voltaire)

Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azarlar. (Sadi)

Bizde eksik olan bizi çeker, ışığı hiç kimse kör kadar sevemez. (Victor Hugo)

Kral öldü, yaşasın kral! (Fransa – 1461)

Etkileyici ve Özlü Sözler ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

En güzel Kısa Anlamlı Sözler

Kumar, hırs ve tamahın çocuğu, kötülüğün kardeşi ve zarar ziyanın babasıdır. (George Washington)

Kurtların içinde ceylan masumiyetiyle ömür sürülmez. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Aşkın gözleri ne kadar keskin olursa olsun, kusurları görebilir mi? (J. J. Rousseau)

Her memlekette güç, üstün niteliklerin karşısında boyun eğer. Süngüler, dini inanç adına konuşan rahibin yahut ilmiyle saygı uyandıran insanın önünde eğilir. (Napoleon)

Tutmaz olur tutan eller, Çürür şol söyleyen diller, Sevip kazandığın mallar, Vârislere kalır bir gün. (Yunus Emre)

Yüksek mevkiler, her eşyayı büyüten bazı camlar gibidir. Bu gibi mevkilerde bütün kusurlar olduklarından büyük görünürler. (Fenelon)

Topluluk içinde kusurlar çoğalır, meziyetler de azalır. (Voltaire)

İnsanlar sefalete düşmeye görsün; vicdanla namusun sesi, aç mideye gelen feryatlar yanında zayıf kalır. (Diderot)

Ahlaksız bir adama karşı minnet yükü altına girmek tahammül edilmez bir beladır. (La Rochefoucauld)

Mutlu olmaktan ziyade mutlu görünmek için çabalar dururuz. (La Rochefoucauld)

Mutluluğum belki de şundan ileri geliyor; Bende olanlara seviniyor, olmayanların üzerinde de düşünmüyorum. (Tolstoy)

Dünyada sonsuz bir saadet yoktur. Ne ün, ne güzellik, ne güç kuvvet, ne zenginlik, hiçbir şey bizi felaketten kurtaramaz. (Puşkin)

İnsana yalnız keder, acı batar da saadetimizi fark edemeyiz. (Dostoyevski)

Size yapılan kötülüğü adaletle, size yapılan iyiliği ise iyilikle mükâfatlandırın. (Konfüçyüs)

İnsan, kendisinin namuslu bir adam olduğuna vicdanen emin olduğu sürece, başına gelen her fenalığa hovardaca bir zevkle dayanabilir. (Hermann Sudermann)

Nefret de gerçek aşk gibi günden güne artar. (Balzac)

Başkalarına karşı zafer kazanan güçlüdür, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. (Lao-Tzu)

Gerçek bir dost, nimetlerin en büyüğü ve elde etmeye en az çalıştığımızdır. (La Rochefoucauld)

Yuvarlanan taşın üzerinde ot bitmez. (Sadi)

Öfke tıpkı aşk ve servet gibi kördür. (Charles Dickens)

Manalı Kısa Anlamlı Sözler

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir; Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. (Ziya Paşa)

Bu âlemde kaldırılması güç olan yüklerden biri ve hatta en büyüğü, bir başkasının öğüdüdür. (Cemil Sena Ongun)

Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. (Montaigne)

Düşünsek bizim ölümden korkmamamız gerekir, zira yerin altında üstünden ziyade akrabamız var! (Eşref)

İnsan bin yıl sonra da gene aynı şekilde içini çekerek: “Ah yaşamak ne zor!” deyip duracak, bununla beraber gene, tıpkı şimdiki gibi ölümden korkacak, onu istemeyecek. (Çehov)

Ölüm yoktur! Yıldızlar, başak bir kıyıda doğmak için batarlar. (John Luckey McCreery)

Hakkımızda söylenen takdirleri kabul etmek istemeyişimiz, iki kere övülmek arzusundan başka bir şey değildir. (La Rochefoucauld)

İnsanoğlunun hiçbir icadı para kadar fesat verici değildir. (Sophokles)

En dar zamanlarda bile münasebetsiz işlere harcanacak devlet parası vardır. (Alessandro Manzoni)

Pişmanlığımız, yaptığımız fenalıktan dolayı duyduğumuz azap değil, yaptıklarımızın neticesinde başımıza gelebileceklerden dolayı duyduğumuz korkudur. (La Rochefoucauld)

Dünyada işlemesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik ve insan ruhu. (Benjamin Franklin)

Büyüklerle küçükler arasındaki münasebet, rüzgârla otlar arasındaki münasebete benzer. Rüzgâr esince otlar eğilir. (Konfüçyüs)

Büyük sanatkârların vatanı yoktur. (Alfred de Musset)

Savaşın çeşitli cilveleri arasında en şaşılacak olan şudur: Başarıyı herkes kendinden bildiği halde yenilmenin suçu yalnız komutanın sırtına yükletilir. (Tacitus)

Başkalarının sevgisi bize daima anlaşılmaz görünür. Bütün kadınlar, diğer bütün kadınlar için: “O adamda sevilecek ne buluyor bilmem ki!” derler. (Andre Maurois)

Bir sırrı devamlı surette saklamak insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. (Balzac)

Siyasette ihtiraslar ve imanlar çarpışır; ender olarak da fikirler. (Gustave le Bon)

İnsanın gerçek asaleti erdemden gelir, doğuştan değil. (Epikletos)

Çok söyleme arsız edersin, çok saklama hırsız edersin. (Türk Atasözü)

Tanıdıklarınız ne denli genç göründüğünüzü söyledikleri vakit, ne kadar yaşlı olduğunuzu ima ederler. (Garry Grant)

En Anlamlı, En Kısa Sözler

İnsanın söyleyecek çok şeyi olduğu halde söylememeyi bilmesi, olgunluğunun başlangıcıdır. (T. H. Huxley)

İki şey insanı çilden çıkarır: söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde lakırdı etmek. (Sadi)

Şeref ve erdem ruhun süsüdür; bunlar olmasa, beden asla güzel gözükmez. (Cervantes)

Şiir, daima soru, hüzünlü bir katlanış veya isyandır. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmüş dört tahta parçasından başka bir şey değildir. (Napoleon)

Talihin cilvesine bırakılan her tohumun içinde, geleceğin büyütüp geliştireceği bir acı başağı vardır. (Henri Frederic Amiel)

Bîbaht olanın bağına bir katresi düşmez, Bârân olanın dürr-ü Güher yağsa semâdan. (Ziya Paşa)

Tarih denen şey, cinayetlerin ve felaketlerin bir tablosundan başka bir şey değildir. (Voltaire)

Tecrübenin bir değeri varsa, o da bir acı karşılığında elde edilmiş olmasındandır. (Andre Maurois)

Yaşamak, eğer ölü hatıralara bağlanmak, henüz olmamış şeylerin tehlikeli girdabı kenarında titremek değilse; yaşamak eğer iki ölüm arasında her an yenileşmekte olan bu anı duymak demekse, hakikaten yaşayabilmek için tembellikten başka çare var mıdır? (Hilmi Ziya Ülken)

Falanın veya filanın evladı olarak dünyaya gelmek bir tesadüfün eserinden başka bir şey değildir. (Bernard Shaw)

Toprağa ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul vereni fedailerin döktükleri kandır. (Balzac)

Toprak da kadınlar gibidir, kendisine karşı ne sert ne de çekingen davranılsın ister. (Anatole France)

Her umut, içinden kumru yerine yılan çıkabilecek bir yumurtadır. (Henri Frederic Amiel)

İnsanın en çok unuttuğu, söyleye söyleye bıkmış olduğu şeylerdir. (La Rochefoucauld)

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. (La Bruyere)

Anlamlı Sözler Kısa Resimli  

Parası çok olmak iyidir elbet. Arpası çok olmak iyidir elbet. Ama bir şeyin olmadı mı iyi uyursun. (Sümer Atasözü)

Mutluluk, üzüntü, neşe, tasa bulaşıcı şeylerdir.  (Henri Frederic Amiel)

Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz. (Diderot)

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. (Bacon)

Dost yarası yaraların en derinidir. (Shakespeare)

Silahların gürültüsü, yasaların sesini boğar. (Montaigne)

Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır! (Cenap Şahabettin)

Öldükten sonra da yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız. (Hz. Ali)

Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşları ile satın alınır. (Thomas Fuller)

Yükselmenin iki türlüsü vardır; b,r, kendi değerine dayanmak, öbürü de başkalarının değersizliğine dayanmak. (La Bruyere)

Dünyada vaktini boş şeylerle geçirme, iyi insanların izinden ayrılma. (Firdevsi)

Zaman mülayim eliyle yaranın üzerine merhem sürer. (Franz Grillparzer)

Ah şu zaman perdesinin arkasında nelerin uyukladığını kim bilebilir ki? (Schiller)

İnsan zekâsı üç çeşittir: kendiliğinden anlayanlar, kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar; nihayet ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. (Machiavelli)

Zevkine göre ye, başkalarının zevkine göre giyin! (Franklin)

Kulağındaki zar kadar titresen yeter. RA

Kısa Anlamlı Sözler yazımız ile ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz 🙂

Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ve  Youtube hesaplarımızdan takip ederek bize destek olunuz.

Önceki makaleMalazgirt Zaferi Kutlama Mesajları, Malazgirt Zaferi Sözleri
Sonraki makale30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resimli Mesajları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here