Ana sayfa Anlamlı Sözler Atasözleri ve Anlamları, Kısa, Resimli, Açıklamalı ve Alfabetik Sıraya Göre

Atasözleri ve Anlamları, Kısa, Resimli, Açıklamalı ve Alfabetik Sıraya Göre

0
Atasözleri ve Anlamları
Atasözleri ve Anlamları

Atasözleri ve Anlamları ile ilgili yazımızda en güzel atasözlerini derledik. Nazım Hikmet‘e göre her atasözü yerleşmiş bir itiyadın, bir âdetin, bir huyun söz biçimine girmesi, böylelikle perçinleşmesi demektir.

A’dan Z’ye Alfabetik olarak hazırladığımız tüm atasözleri ve anlamları ile az bilinen ve sık kullanılan atasözleri bu yazımızda…

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak okumak istediğiniz atasözlerine ve anlamlarına gidebilirsiniz:

A ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

En güzel Atasözleri ve Anlamları

Açıklamalı Atasözleri

Sık Kullanılan Atasözleri, Resimli

Az Bilinen Atasözleri

B ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

B Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

B Harfi ile Başlayan En Güzel Atasözleri

B Harfi ile Başlayan Kısa Atasözleri

A ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Abanın kadri yağmurda bilinir: Her eşyaya zaman zaman ihtiyaç duyulabileceğini ve ihtiyaç anında değerinin artacağını vurgulayarak israfın önlenmesi ve savurganlıktan sakınmayı tavsiye için söylenir.

Abdala “Kar yağıyor!” demişler; “Titremeye hazırım.” demiş: Herhangi bir olayın dert edinmeye değmediği zamanlarda ve aldırış edilmeyen durumlarda kullanılır.

Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz: Bir işi severek ve devamlı yapan, hatta  bu uğurda fedakarlıkta bulunan kişiler hakkında kullanılır.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucunda olur: Dostlarını arayıp sormayan insanlar ile bir yerden erken ayrılmak isteyen kişiler hakkında kullanılır.

Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz: Yol yordam gözetmeden iş yapan yahut yapmış gibi görünenler hakkında söylenir.

Acele işe şeytan karışır: Bir işi layıkıyla, pişire pişire, üzerinde düşünerek ve emek sarf ederek yapmak gerektiğini tavsiye için söylenir.

Acele işe şeytan karışır
A ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Acemi nalbant gavur eşeğinde öğrenir: Bir işin layıkıyla başarılamadığı, emredilen şeyin istenilen düzeyde olmadığı, verilen siparişin beğenilmediği durumlarda hayıflanma amacıyla kullanılır. İşi yaptırandan çok yapana yönelik bir iğneleme söz konusudur.

Acıkan doymam; susayan kanmam sanır: Aza kanaat edilmediği, eldekiyle yetinilmediği zamanlarda söylenir.

Acıkan ne olursa yer; acıyan ne olsa der: Temkinli hareket edilmesi gereken durumlarda fevrî davranmamak gerektiğini tavsiye amacıyla söylenir.

Acından kimse ölmemiş: Rızık konusunda Allah’a tevekkül edip ona göre çalışmak ve kanaatkar olmayı tavsiye için söylenir.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz: Korkusuzca bir hareket tarzı belirlemek gerektiği durumlarda söylenir.

Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Acı patlıcanı kırağı çalmaz

Aç ayı oynamaz: Genellikle az ücret alanlar ile tembelliği kaçamak olarak değerlendirenlerin kendilerini savunmak için söyledikleri bir söz ise de gerçekte çalışana hakkını vermek gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Açık yaraya tuz ekilmez: Acı çekmekte olan kişilere zarar vermemek gerektiğini tavsiye ederken söylenir. Böylece acıların unutulması uzun sürmeyecektir.

Aç köpek fırın deler: İnsanların açlıkla cezalandırılmamaları veya emeklerinin karşılığını hakkıyla vermeyi tavsiye için söylenir.

Açma sırrını dostuna; o da söyler dostuna: Sırların saklanması gerektiğini vurgulamak için söylenir.

En güzel Atasözleri ve Anlamları

Aç tavuk kendini darı ambarında görür: Haddini bilmek ve gelişmeler karşısında temkinli davranmak gerektiğini anlatmada kullanılır.

Aç tavuk kendini darı ambarında görür
En güzel Atasözleri ve Anlamları

Açtırma kutuyu; söyletme kötüyü: Bir açığı veya hatası bilinen kişinin bu hatasını ortaya dökmek veya sırrını ifşa etmekle korkutulması ve tehdit için söylenir.

Adamın iyisi alışverişte belli olur: İnsanları tanıma konusunda çıkar hesaplarının önemli bir etken olduğunu vurgulamak üzere söylenir.

Adam öküz derdinde; gelin sakız derdinde: Ortak bir sıkıntıyı aynı ölçüde omuzlamayan kişileri tanımlarken söylenir.

Ağaca dayanma kurur; adama dayanma ölür: İnsanların önce Allah’a, sonra kendilerine güvenmeleri gerektiğini; bunların dışında kimseden uzun süreli fayda ummamak gerektiğini anlatmada kullanılır.

Ağacı kurt, insanı dert yer: Bir dert çektiği için yıpranan, çöken kişiler hakkında söylenir.

Ağaç, kökünden kurur: Toplumun temellerine zarar verecek davranışlarda bulunmamayı tavsiye için söylenir.

Ağaç yaş iken eğilir: Çocuklara belli davranış biçimlerinin kazandırılmasında gecikmemek gerektiğini anlatırken söylenir.

Ağanın eli tutulmaz: Cömert bir insanın yardımı ve ihsanı umulurken miktarın artırılması için söylenir.

Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter: Rızık için endişe duyulmaması gerektiğini tavsiye ederken söylenir.

Ağır ol; ağa desinler: Ağırbaşlılık tavsiyesinde kullanılır.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler: Birisine, hakkını araması gerektiği anlatılırken söylenir.

Ağlarsa anam ağlar; gerisi yalan ağlar: Anaların değeri anlatılırken kullanıldığı gibi, yapmacıklı davranıp üzülüyormuş gibi görünenleri yermek için de kullanılır.

Ağrısız baş mezarda gerek: Dünyada dertlerin sonu olmadığını göz önünde bulundurarak, olur olmaz şeye üzülmemeyi tavsiye için söylenir.

Akacak kan damarda durmaz: Başa gelen kötü duruma fazla üzülmemek gerektiğini tavsiye ederken söylenir.

Ak akça kara gün içindir: Sıkıntı anında malımızı harcamaktan çekinmemeyi ve tedbirli olmayı tavsiye ederken söylenir.

Akan su yosun tutmaz: Çalışkan ve hareket halinde olan kişiler hem kendilerine hem çevrelerine faydalı olurlar.

Akıl akıldan üstündür: İnsanların akıl danışması gerektiğini vurgularken söylenir.

Akılları pazara çıkarmışlar; herkes kendi aklını beğenmiş: Herhangi bir konuda gerçekleri görmek isteyen veya tavsiyeleri uygulamada tereddüt edenlere karşı söylenir.

Akıl para ile satılmaz: İsabetsiz sonuca ulaşan bir işin sahibi hakkında söylenir.

Açıklamalı Atasözleri

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker: Yanlış kararların tenkidi için söylenir.

Akıl verme para ver: Samimi dostlar arasında şaka veya sitem yollu yardım istenirken söylenir.

Açıklamalı Atasözleri
Açıklamalı Atasözleri

Akıl yaşta değil, baştadır: Umulmadığı halde isabetsiz sonuca ulaşan bir işin bu konuda deneyimli olan sahibi hakkında kullanılır.

Akla gelmeyen başa gelir: Umulmadık tehlikeler karşısında kalındığında temkinli davranmak gerektiğini tavsiye ve kişileri teselli ederken söylenir.

Aklın yolu birdir: Öğüt verirken yahut fikrimize başvurulduğunda kesin yargılara giden yolun takip edilmesi ve meselelere mantık çerçevesi içinde çözüm aranması gerektiğini tavsiye ederken kullanılır.

Akraba ile ye iç; alışveriş etme: Akraba ve yakınlarımızla sürekli iyi ilişkide bulunmak ve dostlukları maddi menfaatlere feda etmemek gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir: Özellikle akşamüstü aceleye getirilen işleri yapmaktan vazgeçmek gerektiğini anlamakta kullanılır.

Alçak uçan yüce konar: Alçakgönüllü olmanın gerekliliğini anlatır.

Alet işler el övünür: Kişilerin başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araç gerece başvurmaları gerektiğini anlatır.

Alışmış kudurmuştan beterdir: Özellikle toplumun hoş karşılamadığı hususlarda alışkanlıkları olan kişileri yermek için söylenir.

Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar: Özellikle maddi konularda karşılaşılan sıkıntılı durumlarda teselli sözü olarak kullanılır.

Allah dağına göre kar verir: Belaya uğrayan kişilere sabır ve tahammül tavsiye ederken söylenir.

Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz: Gizli ve kanunsuz yapılan işlerin mutlaka açığa çıkacağını vurgulamak üzere söylenir.

Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin: Yakınlarına muhtaç olup da iyi muamele görmeyen kişilerin halleri üzerine söylenir.

Almadan vermek Allah’a mahsus: Yapılan bir iyilik veya yardımın karşılığı istenirken söylenir.

Alma mazlumun âhını, çıkar âheste âheste: Birisine yapılan haksızlığın ardından karşılaşılan sıkıntı ve dert anında söylenir.

Altının kadrini sarraf bilir: Değeri tam anlaşılamayan kişi olay ve eşyalar hakkında yakınırken söylenir.

Altın semer vursalar, eşek yine eşektir: Menfaati icabı birtakım sahte değişikliklerle olduğundan üstün görünmek isteyen kişiler için kullanılır.

Sık Kullanılan Atasözleri, Resimli

Altın yere düşmekle pul olmaz: Üstün insanların, zor şartlar altında kaldıkları zamanlarda söylenir.

Sık Kullanılan Atasözleri, Resimli
Sık Kullanılan Atasözleri, Resimli

Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyâr olmaz: Annenin değerini anlatmak için kullanılır.

Ananın bastığı yavru civciv incinmez: Çocuğun iyiliği için onu inciten annenin durumu için söylenir.

Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al: Genellikle evlenme çağına gelen genç kızları tanımak için söylenir.

Anlayana sivrisinek saz; anlamayana davul zurna az: Bir şeyi anlamamakta direnen veya vurdumduymaz davranan kişiler hakkında kullanılır.

Aptala malum olur:  Saf insanların olaylar hakkındaki isabetli görüşleri ile alay etmek için kullanılır.

Araba devrilince yol gösteren çok olur: Tedbiri elden bırakan kişiler için ve iş işten geçtikten sonra ortaya çıkan kötü sonuçların yol açtığı tartışmalar hakkında söylenir.

Arayan Mevla’sını da bulur, belasını da: Genellikle zoral belaya düşenler hakkında söylenir.

Arık etten yağlı tirit olmaz: Beklenilen sonuç alınamayan bir iş hakkında söylenir.

Arkadaşını söyle; kim olduğunu söyleyeyim: Arkadaş seçiminde yol göstermek ve kötü dost edinenleri yermek veya uyarmak için söylenir.

Armudun iyisini ayılar yer: Başkalarının sahip olduğu imkânlara ulaşamayan kişilerce bir kıskançlık hissiyle söylenir.

Armut dibine düşer: Soyaçekim veya birinin koruyuculuğu altında bulunan kişiler hakkında söylenir.

Arpa eken buğday biçmez: Az çaba harcandığı için iyi sonuç vermeyen hususlar üerine tembih ve sitem sözü olarak söylenir.

Arsızın yüzüne tükürmüşler, “Yağmur yağıyor” demiş: Şahsiyetini yitirmiş menfaatperest kişiler için söylenir.

Arslan kocayınca sıçan deliği gözetir: Alay veya yakınma duygusuyla söylenir.

Arslan yatağından belli olur: Genellikle dağınık insanlara tavsiye için söylenir.

Asıl azmaz; bal kokmaz: Asalet örneği gösterilen kişiler hakkında övgü sözü olarak kullanılır.

Aslını inkâr eden haramzâdedir: Olduğundan farklı görünmek isteyen kişiler için söylenir.

Âşığın gözü kördür: Âşıkların yanlış davranışlarına karşı bir nasihat ve bir şeye aklını takıp aksini düşünmeyen kişilere tavsiye makamında söylenir.

Âşıka Bağdat sorulmaz: Bir amaç uğruna istekli davranan kişilerin büyük fedakârlıklarını anlatmak için söylenir.

Az Bilinen Atasözleri

Aşını, eşini, işini bil: Kişilere bu konularda öğüt vermek için söylenir.

Armut dibine düşer
Armut dibine düşer

Aşk olmayınca meşk olmaz: Özendirme anlamında tavsiyeler için kullanılır.

At at oluncaya kadar sahibi mat olur: Bir kişiyi yetiştiren ustalar hakkında övgü makamında söylenir.

At binenin, kılıç kuşananın: Elindeki ve emrindekileri iyi kullanma anlamında iltifat için söylenir.

Ateş düştüğü yeri yakar: Kötü bir olayla karşılaşan kişiler hakkında teselli sözü olarak kullanılır.

Ateşle barut bir yerde durmaz: Özellikle birbirine zıt kutuplardaki kişilerin yalnız bırakılmaması için tembih sözü olarak söylenir.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz: Bilinmesi istenmeyen esrarengiz olayların yayılması üzerine söylenir.

Benzer Sözler :   Karne Görüşleri İlkokul, Ortaokul, Lise 2. Dönem 2017-2018 Özgün

Atılan ok geri dönmez: Temkinli davranmak hususunda öğüt vermek için söylenir.

Atın ölümü arpadan olsun: Zevklerine düşkün insanların istediklerini yapabilmeleri için kullandıkları bir savunma sözü olup kuralları çiğnerken söylenir.

Atlar tepişirken arada eşekler ezilir: Amirlerin kaprisleri yüzünden zarar gören kişilerin söylediği teselli sözüdür.

At ölür meydan kalır; yiğit ölür şan kalır: Dünyada yararlı işler yapıp ölümsüz eserler bırakmak için özendirici bir tavsiye sözüdür.

At sahibine göre kişner: Yetenekli çıraklar veya bir aleti iyi kullanabilen kişiler hakkında söylenir.

Attan düşene yorgan döşek; eşekten düşene kazma kürek: Bir haksızlığa uğrayan veya kötü duruma düşen kişileri teselli için söylenir.

Attan inip eşeğe binmek olmaz: Genellikle yaşadığı hayat standardında düşüş görülen kişiler için söylenir.

Az bilinen Atasözleri ve Anlamları

Az bilinen Atasözleri ve Anlamları
Az bilinen Atasözleri ve Anlamları

Ava giden avlanır: Dürüst olmayı öğütlemek için söylenir.

Avrat malı, kapı mandalı: Eş seçerken zenginliğin birinci planda tutulmaması gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Avrat var ev yapar; avrat var ev yıkar: Kadının ailedeki önemini anlatmak için kullanılır.

Ayağa değmedik taş; başa gelmedik iş olmaz: Karşılaşılan olayları tevekkülle karşılayıp, temkinli hareket etmek gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Ayağını yorganına göre uzat: Hesaplı, ölçülü ve iktisadî davranmanın önemini vurgulamak için söylenir.

Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır: Kişilerin ve olayların küçük kusurlarını hoşgörü ile karşılamak, onları kusurları ile kabul etmek gerektiğini anlatmak için söylenir.

Ay var yılı besler; yıl var günü besler: Tevekkül ile çalışmayı tavsiye için söylenir.

Aza demişler “Nereye?”; “Çoğun yanına!” demiş: Az imkân ile çok iş yapmanın imkânsızlığını, buna nazaran da çoğunluğu örnek almak gerektiğini vurgulamak üzere söylenir.

Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz: Kanaatkâr olmayı tavsiye için söylenir.

Azıcık aşım kaygısız başım: Kanaati tavsiye etmek için söylenir.

Azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır: İleriyi düşünüp tedbirli davranmanın gerekliliğini vurgulamak için söylenir.

Az söyle, çok dinle: Çok konuşanlara tembih, yetişme çağındaki insanlara tavsiye için söylenir.

Az tamah, çok ziyan getirir: Açgözlü olmamanın faydasını belirtmek üzere bir tembih sözü olarak söylenir.

Az veren candan; çok veren maldan: Yardımlaşmayı özendirmek veya yapılan yardımı takdir etmek için söylenir.

B ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Baba ekmeği zindan ekmeği; koca ekmeği meydan ekmeği: Kocasıyla arası açılmış kadınlara barışmayı tavsiye için söylenir.

B ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları
B ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Baba koruk yer, oğlun dişi kamaşır: Babalarının yaptığı hatalar yüzünden başı eğik gezen oğullar hakkında acıma hissiyle söylenir.

Baba oğluna bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş: Daha çok nankör evlatlar ve korunanlar için söylenir.

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır: Mirasyedilerin tasarrufsuz hareketleri hakkında söylenir.

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar: Yol yordamın yanlış olduğu ortamlarda başarılı olan kişiler ve işler hakkında söylenir.

Bağ bayırda, tarla çayırda: Her şeyde bir düzen, tertip, uygunluk ve şartları yerine getirmek gerektiği hususunda söylenir.

Bağda izin olsun; üzüme yüzün olsun: Çalışma hususunda haylazlık edenlere tembih için söylenir.

Bahtsızın bağına ya taş yağar ya dolu: Üst üste gelen talihsizlik ve aksaklıklar üzerine söylenir.

Bakarsan bağ; bakmazsan dağ olur: Düzen ve tertip üzere çalışma ve bakımın gerekliliğini vurgulamak için söylenir.

Bakmakla usta olunsa: köpekler kasap olurdu: Yapılan işe gönülden bağlanmak gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Bal demekle ağız tatlanmaz: Bir iş hakkında devamlı ahkâm kesip çalışmayan kişileri örnek vermek için birisine tavsiyede bulunurken söylenir.

Balık baştan kokar: Yönetenlerin dürüst olmaları ve hatasız çalışmaları için bir ikaz; alt kademelerde yolsuzluk yapanlar tarafından da bir sığınma ve savunma sözü olarak söylenir ki çok yanlıştır.

Bal olan yerde sinek de bulunur: Bir kişi veya olayın etrafında toplanan asalak tipli insanların halini anlatmak için söylenir.

Bal tutan parmağını yalar: Genellikle adam kayıranlar hakkında söylenir.

Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker: Başarı için mutlaka çalışmak gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Başa gelen çekilir: Kadere razı olmanın pasif ifadesidir.

Baş ol da soğan başı ol: Çok çalışmak ve yüksek mevkilere özendirmek için söylenir.

Baş sallamakla kavuk eskimez: İnsanlardan zoraki itaat ve minnet isteyen kişilere karşı bir savunma sözüdür.

B Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir: Çaresizlik ile geçen günleri anlatmak için kullanılır.

Bedava sirke baldan tatlıdır: Umulmadık menfaatleri rahatça kucaklayabilmek için söylenen bir savunma sözüdür.

Bekâra karı boşamak kolaydır: Tecrübe sahibi olmadığı konularda çözümü basit sanan kişiler hakkında söylenir.

Bekârlık sultanlıktır: Belli bir sorumluluk altına girmekten kaçarak bekar hayatı yaşayan kişilerin durumlarını savunan bir sözdür.

Beleş atın dişine bakılmaz: Karşılıksız kavuşulan nimetlerde eksik ve kusur bulanlara karşı söylenir.

Besle kargayı oysun gözünü: Her hususta ölçülü davranmayı tavsiye için söylenir.

Beş para ver konuştur, on para ver susturamazsın: Olur olmaz her konuda çok konuşan gevezeler hakkında alay için söylenir.

Beş parmak bir değil: İnsanların farklı yaratılışta olduklarını vurgulamak için söylenir.

Bıçağı kestiren kendi suyu; insanı sevdiren kendi huyu: Başarı ve güzel huya özendirmek için söylenir.

Bıçak yarası onulur; dil yarası onulmaz: Kalleşliğe uğramış veya ummadığı kişilerden acı söz işitmiş insanlarca söylenir.

Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp: Bilgi edinmeyi teşvik ve sorup öğrenmenin kaçınılmazlığını vurgulamak için söylenir.

Bin bilsen yine bilene danış: Danışmadan iş yapmanın sakıncasını anlatmak için söylenir.

Bin dost az, bir düşman çok: Herkese iyi davranıp kötülükte bulunmamayı tavsiye için söylenir.

Bin ölçüp bir biçmeli: Temkinli davranmanın ve her işte plan programın önemini vurgulamak için kullanılır.

Bin tasa bir borç ödemez: Her hususta gayret göstermek ve çalışmak gerektiğini vurgulamak üzere söylenir.

Bir adama kırk gün deli dersen deli olur: Vazgeçilmesi gereken bir anlayış veya söz hakkında uyarı niteliğinde söylenir.

Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın: Toplumda yanlış tanınan iyi kişiler hakkında söylenir.

Bir baba dokuz oğlu besler de dokuz oğul bir babayı besleyemez: Evlatlarının evinde huzur bulamayan veya onların yanında duramayan muhtaç durumdaki anne veya baba için söylenir.

Bir başa bir göz yeter: Kanaat tavsiye ederken söylenir.

Bir çöplükte iki horoz ötmez: Yöneticilikte yetki paylaşımının sakıncasını vurgulamak için söylenir.

B Harfi ile Başlayan En Güzel Atasözleri

Bir deli kuyuya bir taş atmış; kırk akıllı çıkaramamış: İçinden çıkılması güç bir durum ve hatalı bir uygulama karşısında söylenir.

Bir dokun, bin ah dinle: Çok dertli kişiler hakkında bazen sitem bazen de acıma hissiyle söylenir.

Bir elin nesi var; iki elin sesi var: Başarı için işbirliğinin kaçınılmazlığını vurgulamak için söylenir.

Bir evde iki kız; biri çuvaldız biri biz: Birbirini kıskanan iki kız kardeş hakkında ve kıskançlıkları söz konusu olunca söylenir.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır: İyilik gördüğü kişiye karşı sorumluluk hisseden âlicenap insanların durumunu anlatmak için kullanılır.

Bir’i bilmeyen, bini hiç bilmez: Allah korkusu olmayan kişilerin kötü davranışlarıyla karşılaşıldığı zaman söylenir.

Biri yer biri bakar; kıyamet ondan kopar: Sosyal adaletin gerekliliğini vurgulamak için söylenir.

Bir korkak bir orduyu bozar: Toplu hareketlerde paniğe kapılmanın sakıncasını belirtmek veya böyle davranan birinin tutarsız davrandığını vurgulamak için söylenir.

Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur: Kötü bir davranışta bulunan kişinin topluma verdiği zarardan diğerlerinin masum olduğunu belirtmek için söylenir.

Bir mıh bir nal; bir nal bir at kurtarır: Küçük de olsa hiçbir tedbiri göz ardı etmemek gerektiğini vurgulamak için söylenir.

Bir musibet bin nasihatten yeğdir: İyi sonuçlar veren bir olumsuz durum hakkında söylenir.

Bir sürçen atın başı kesilmez: Zoraki hata işleyen masum kişiler hakkında kullanılır.

Bir yemem diyenden kork, bir oturmam: Genellikle içten pazarlıklı açgözlüler hakkında söylenir.

B Harfi ile Başlayan Kısa Atasözleri

Borç yiğidin kamçısıdır: Borcuna sadık ve duyarlı kişilerin bu uğurda gösterdikleri çabayı anlatmak için kullanılır.

Borç yiyen kesesinden yer: Borçluların borçlarına sadık kalmalarını ve fazla borç yapmamalarını tavsiye için söylenir.

Boynuz kulağı geçer: İyi yetişmiş insanları onore etmek veya başarılı eleman olmayı teşvik için söylenir.

Bozacının şahidi şıracı: Kötü davranışta bulunan birini destekler durumdaki kişiler için söylenir.

Böyle gelmiş, böyle gider: Kötü durumlar karşısında ellerinden bir şey gelmeyeceğini sanan pasif insanların bir savunma sözüdür.

Bugün bana, yarın sana: Daha çok başına bir felaket gelen kişilerin feryadını ve yardım arayışlarını dile getirir.

Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir: Açgözlülük sonucu bazı küçük nimetleri tepen kişilere tavsiye için söylenir.

Bugünün işini yarına bırakma: Plan program dâhilinde çalışmanın gerekliliğini vurgulamak için söylenir.

Bükemediğin eli öp: Kuru çekişmeleri ve ihtiras ile kötü emeller beslemeyi reddeden bir sözdür.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, “Ah, vatan!” demiş: Bulundukları ortamdan şikayetleri olan kişilere söylenir.

Bülbülün çektiği dil belasıdır: Temkinli söz söylemenin gerekliliğini vurgulamak için söylenir.

Büyük balık, küçük balığı yutar: Büyümeyi, gelişmeyi teşvik etmek için söylenir.

Büyük başın derdi büyük olur: Büyük insanların daha fazla özveride bulunduklarını anlatmak için söylenir.

Büyük lokma ye büyük söyleme: Kendilerini üstün görme çabasıyla başkaları aleyhinde atıp tutanlara bir tembih sözü olarak söylenir.

Atasözleri ve Anlamları yazımızı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın!

 Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ve  Youtube hesaplarımızdan takip ederek bize destek olunuz.

Önceki makale29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları, 29 Ekim Sözleri
Sonraki makale24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı Resimli – En güzel Kutlama Mesajları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here