Ana sayfa Anlamlı Sözler Anlamlı Sözler – Etkileyici Sözler – Manalı Sözler – Güzel Sözler

Anlamlı Sözler – Etkileyici Sözler – Manalı Sözler – Güzel Sözler

6
PAYLAŞ
Manalı Sözler - Anlamlı Sözler - Manidar Sözler
Anlamlı Sözler ve Manalı Sözler

Anlamlı sözler: düşündürücü, bir anlam taşıyan, bir şey anlatan, güzel ve etkileyici sözler demektir.

Karşınızdakini kırmadan güzel anlamlı sözler bulmakta bazen zorluk yaşayabiliriz.

Anlamlı Sözler

Kalp söze başlayınca, akıl sağır olur.

En iğrenç yalan, gözyaşı şekline girendir.

Yalnız seni sevenleri sevmek, sevgi değil, takastır.

Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanma, içindekilere bak…

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.

Kan bağı olanlar değil, gönül bağı olanlar anlaşabilir.

Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsin. Fakat biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.

Küçük kapılardan girmeye çalışanlar, eğilmeye mecbur olurlar.

Yükseklerde uçmayı seviyorsan, düşmeyi de göze alacaksın.

Cahil her devirde ve her diyarda ateş ve ışığı birbirine karıştırmıştır: Kendisini yakanı güneş sanır.

Kartalın beğenmediğini kargalar kapışırlar.

Yelle gelen yelle gitmezse, selle gider.

Acı verici yaralar onlardır ki, içlerinden kan değil, gözyaşı akar.

Sen inanmaktan vazgeçme, gün gelir duan kabul olur.

İnsan yükseğe çıktıkça, pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar.

Fikir vardır ki meseleleri su sozunenguzeli.com gibi sessiz çözer; fikir de vardır ki değirmen gibi gürültüyle ezer.

Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir: Bize sormadan gelir; bize sormadan gider.

Sözümüz er-geç özümüze benzer.

En vefalı dostumuz, gölgemizdir: O da yoldaşlık etmek için güneşli hava bekler…

Eşeği mektep müdürü yapan, dersliklerin ahıra döndüğünden şikâyet etmemelidir.

Horoz çok ötünce sabah geç olur. Evet, ama horozlar susup da tavuklar öterse, sabah hiç olmaz!

Çok para ile aldığın her şeyi değerli sanma. Pahalı başka, kıymetli başkadır.

Hayatın ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Her şey ve herkes yerli yerinde gerek: Mescitte zevk ve eğlence düşkününe, meyhanede din âlimine güvenme!

Kuzusuna kıyamayan kebap yiyemez.

Ve… Sevdiğinin değerini anlarsın… Belki gidince, belki ölünce… Velhasıl; iş işten geçince!

Fikir uğradığı beynin değil, çıktığı dilin malıdır.

“Boş mide haykırır” derler. Biz de ilave edelim: Dolu ağızların sesi çıkmaz…

Can sıkıntısı, ruha nispetle bedenin semirmesinden ileri gelir.

Tenimizin rengi, inancımızın rengi ne olursa olsun gözyaşlarının rengi aynıdır.

Güzel Anlamlı Sözler

Hayatta dost gibi düşman da bir kuvvettir. Dostum olamayacaksan düşmanım ol!

Siyaset dünyasında insaf bir hırsız feneridir. Ne tarafı dilerse, orayı aydınlatır.

Karga ne kadar adını değiştirse, sesinden tanınır.

Gerçek şükran, dudaklardan çıkmadan önce gözlerde okunur.

Bir aşkın açtığı yaraya ancak yeni bir aşk merhem olur.

En güzel ve eşsiz parfüm “insanın güven” kokusudur.

Biraz araştırırsanız, elmas da kömürdür.

Akarsu, ne güzel hayat dersidir: Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir…

Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler…

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm. Çünkü dosdoğrudur…

Aşırı Anlamlı Sözler Video

Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare bulunmadıkça din ölmez.

Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür.

Bir adamın fikirlerini sözleri değil, hayatı gösterir.

Çevresine karşı kin besleyen adam, etrafına ateş dizilmiş akrebe benzer. Er-geç kendi zehri kendisini öldürecektir.

Dimdik ve dosdoğru yürü! Hiç olmazsa boyundan kısa görünmezsin…

Hüküm, hükümdarın da olsa hak, idare edilen halkındır. Çünkü hükümdar her https://www.sozunenguzeli.com/anlamli-sozler/anlamli-sozler/.html hakkını idaresi altındaki halkın kuvvetinden alır.

Her fert, kendi işine gelmeyen idarenin baskıcı olduğunu iddia eder.

Derece derece gelişmeyi gözetmek, her hususta lazımdır: Aydınlık bile karşınıza birdenbire çıkarsa, karanlıkta gördüklerinizi de göremez olursunuz.

Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil. Fikirlerime karşı verdiğim hiçbir söz yoktur: Onları ister değiştirir, ister korurum…

Nezaket ister iskarpin giysin, ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.

Gerçek her zaman mantığa uymaz.

Söz ne kadar hararetli olsa, ancak çabuk tutuşan ve hemen sönen bir saman ateşi yapabilir. Kalpten kalbe sıçrayan kıvılcımlardır ki sosyal yangınlara sebep olur.

Akıllılar meclisinde boş sözün en belirgin alameti, meclise sükût getirmedir.

Çok kere muhatabımızı dinlerken neyi açıkladığını değil, içinde neyi gizlemek istediğini düşünürüz…

Her şeye gülmek delilik, hiçbir şeye gülmemek de akılsızlıktır.

Benzer Sözler :   Anlamlı Güzel Sözler - Anlamlı Kısa Sözler - Resimli 2017

Düşmanlar hayat salçasının tuzu biberidir.

Tükürük gibi gerçekler vardır ki, ağızdan çıkınca iğrenç olur. Ve yutulması gerekir.

En acınacak yaratık, kaplumbağalarla beraber yürümeye mecbur olan küheylândır.

Etkileyici Sözler – Manalı Sözler

Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır: Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.

Yaşlılarda acıma hissi azdır. Beyin yumuşadıkça kalp katılaşır.

Kalbin şerefi, çarpmasındadır. Heyecan verici sebepler karşısında çarpıntısı artmayan yürek, ölü sayılır.

Ölenlerin üstüne bir kürek toprak ve düşenlerin üzerine bir kepçe çamur: Çok kişi insanlık vazifesini böyle anlar.

Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere benzer: Söküp atmak çok güçtür.

İnsan gafletlerinin sınırları yoktur: Tekmesini yediğimiz bir eşek bile olsa başında bir zekâ tacı bulunduğunu sanırız.

İç ve dış az çok uygun olmalı: Kurt postu içinde kuzu ruhu gülünç olur.

Koyunlarını korumak isteyen çoban, ağılın kokusunu kurda duyurmamalı.

Dostunu hemen ölüverecekmiş gibi sev; düşmanını hiç ölmeyecekmiş gibi kabul et.

“Baş için her fikir bir taçtır” derler. Bu söz doğru olmalı ki bazı fikirlerin bazı başlara taç www.sozunenguzeli.com gibi ağrı verdiğini görürüz…

Hiç kimseye benzememek isteyen, her zamanki gibi, bir karikatüre benzer.

Bela yağmuru bazılarını ıslatır, bazılarını temizler, bazılarını da çamura bular.

Herkesin kusurunu arama. Tek gözlülere gözlü taraflarından bakıver.

Bir yaştan sonra “istikbalin” (geleceğin) adı, ömrün sonu oluyor.

Düşmelerin en acı vericisi, kendi gözünde düşmektir.

Gariptir, ipeği yapan böcek değil de giyen kadın gururlanır!

Ahmaklar yalnız güzel söylemeyi değil, güzel susmayı da bilmezler. Susmaları kilitlenmiş boş dolabı hatırlatır.

Aslan yelesinde bit aranmaz.

“El-mer’u aduvvün li mâ cehilehü” (Hz. Ali) (Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır) derler. Ama hiç bilmediği şeyin hararetli taraftarı olanları ben çok gördüm…

Öyleleri vardır ki, yüzlerine birer “tabii maske” denebilir…

Cahilin takdirine dayanarak üstün kişilere değer biçmek, ayak parmaklarından kafa hakkında görüş toplamaya benzer.

Ölüm fikri, hayat safhalarını ne güzel sınırlandırır: Çocuklukta anlamayız; gençlikte inanmayız; orta yaşta o bize görünür; ihtiyarlıkta biz ona bağlanırız.

Anlamlı Kısa Sözler

Meşe gölgesinde filizlenen yosunlardan çoğu, kendilerini meşe fidanı sanırlar.

Hakkı kuvvetlendiremeyenlerdir ki kuvvete “hak” derler.

Biz ne dersek diyelim, son söz bu hayatta dilsiz ölümündür.

Harp, bir kan kumarıdır.

Bazı acı sözler, insanın hafızasında hiç erimeyecek bir buz parçası gibi yaşar.

Aşkın zevkleri kısa, acıları uzun ömürlüdür: Bir şüpheden doğan ızdırabı, bin güven verme dindiremez.

Bir kitap ilmi var, bir de hayat ilmi… Olgun insan, ikisini bilene derim.

Vicdan… Onu herkes yüreğinde taşımaz. Dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında taşıyanlar vardır.

Hakikat güneşini örten bulutların en yoğunu, menfaattir.

İcaz (az sözle çok şey anlatma) içinde bir bayağı fikir, gözümün önüne dar elbise giymiş bir kaba adam getirir.

İnsan düşmanının her faziletine inanabilir. Samimiyetine asla!..

“Âşığın gözü kördür” derler. Alakasızın ki, emin olunuz ki, daha kördür, çünkü bakmaz!

Benzer Sözler: Anlamlı Güzel Sözler Bakmadan Geçme

Şimdiki zamanın manzaraları bana baharat gibi geliyor: Acı, fakat hayat iştahı verir!

Sadakanı tercihen kör dilencilere ver: İyilik ettiğin seni görmezse, nankörlüğünden emin kalabilirsin…

Açgözlüyü minnettar edemezsin. Doymaz ki…

Ayrılık, her sevgi şiirinin son mısrasıdır.

Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye kalkışma. Tutmaz…

Altından kendini sakın. Zehri hiçbir zaman teneke kupa içinde sunmazlar.

Yaptığımız araştırmada Google Trends ve Google AdWords kullanarak anlamlı sözler arayanların en çok aramaları aşağıdaki gibi yaptığını gördük.

Aratılma Şekli Aylık Aranma Hacmi 
anlamlı sözler 673000
güzel anlamlı sözler 110000
etkileyici sözler 90500
anlamlı kısa sözler 90500
manalı sözler 49500
en anlamlı sözler 40500
anlamlı aşk sözleri 40500
anlamlı güzel sözler 33100
kısa anlamlı sözler 27100
özlü anlamlı kısa sözler 22000
güzel anlamlı sözler sevgiliye 18100

Biz de anlamlı sözleri hazırlarken bu anahtar kelimelere dikkat ederek sözlerimizi seçmeye çalıştık. Anlamlı sözler ve manidar sözleri facebook, whatsapp, instagram gibi sosyal medyadan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Sizden de yorumlar kısmına güzel anlamlı sözler bekliyoruz. Diğer sayfalardaki güzel anlamlı sözler de hoşunuza gidebilir.

6 YORUMLAR

  1. gece midir seni bana özleten yoksa ben miyim seni özlemeyi bile seven sen misin bir bakısınla beni kendine aşık eden yoksa ben miyim her bakısında aşkımı tazeleyen aşk mıdır seni bana baglayan yoksa ben miyim aşkı güzel gözlerinde arayan

  2. Hasret DEMİR Her fert, kendi işine gelmeyen idarenin baskıcı olduğunu iddia eder derece gelişmeyi gözetmek, her kosulda lazımdır: Aydınlık bile karşınıza birdenbire çıkarsa, karanlıkta gördüklerinizi de göremez oluruz

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here